Het Belgische middenveld roept op voor een wereldwijde loonsverhoging

06/10/2017 - 14u

7 oktober – Internationale Dag voor Waardig Werk

Elk jaar organiseert het Internationaal Vakverbond (IVV) op 7 oktober de Internationale Dag voor Waardig Werk. Dit jaar slaan de leden van het Belgisch Platform Waardig Werk de handen in elkaar onder de slogan “End corporate greed: The World Needs a Pay Rise”, “Stop de hebzucht van bedrijven. De wereld heeft een loonsverhoging nodig”.

In het kader van de tiende verjaardag van de Internationale Dag voor Waardig Werk mobiliseren vakbonden en middenveldorganisaties wereldwijd voor meer Waardig Werk. Waardig werk moet centraal staan in het beleid om de economische groei terug aan te zwengelen en een nieuwe wereldeconomie op te bouwen die mensen op de eerste plaats stelt. 

Daarom ligt de wereldwijde focus dit jaar op de strijd voor een leefbaar minimumloon en een loonsverhoging voor alle werknemers. Regeringen zouden de oproep van werkende vrouwen en mannen om menswaardige lonen, veilige en werkzekere jobs moeten volgen.  De op winst beluste bedrijven mogen de regels van de economie niet meer dicteren. Dit betekent dat de minimumlonen voldoende hoog moeten liggen om een fatsoenlijke levensstandaard te waarborgen. Alle werknemers hebben het recht op vereniging en moeten collectieve overeenkomsten kunnen afsluiten. 

Een concreet voorbeeld uit Zuid-Afrika, waar de vakbonden COSATU, FEDUSA en NACTU, met onder meer de steun van de Belgische vakbonden, ngo’s en de Internationale Arbeidsorganisatie, samen in één vakbondsfront vechten om via sociale dialoog een leefbaar loon in te voeren dat afdwingbaar is via de arbeidswetgeving op nationaal niveau. Het invoeren van een leefbaar loon is hét middel om armoede te bestrijden. Begin 2017 bereikten de sociale partners in Zuid-Afrika hierover een akkoord. Nu moet nog de vertaling naar de nationale wetgeving gebeuren die waarborgt dat niemand uit de boot valt. 

Ook in Cambodja strijdt de vakbondsfederatie C.CAWDU voor een waardiger minimumloon voor de grote groep werknemers en werkneemsters in de Cambodjaanse textielindustrie. De textielindustrie maakt 80% van de uitvoer waar voor Cambodja, maar de werknemers, voornamelijk vrouwen, moeten nog steeds dagenlang werken voor een overlevingsloon. De overheid wilde over het bedrag van 160$ als minimum maandloon onderhandelen, terwijl de textielvakbond C.CAWDU eerder aangaf dat een echt minimumloon zich rond de 223$ situeerde. Uiteindelijk accepteerden de vakbonden het bedrag van 170$, hopend op nog een bijkomende toelage voor transport of voedsel. Waarschijnlijk is het de laatste keer dat er een “dialoog” over minimumlonen is, de overheid heeft een wet klaarliggen waardoor de rol van de vakbonden in de loonbepaling flink teruggedrongen wordt.  

In het kader van de Agenda 2030 roept het Belgisch Platform Waardig Werk onze regering op om te blijven inzetten op de promotie van de IAO Waardig Werk agenda, om zo het recht op waardig werk, sociale bescherming, sociale dialoog en de bescherming van werknemersrechten te garanderen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart