Ook platformwerkers verdienen waardige arbeidsomstandigheden

14/10/2021 - 14u

In ons land zijn tienduizenden mensen actief in de platformeconomie. Het zijn de fietskoeriers, de chauffeurs, de klussers, enz. die tegen betaling diensten leveren, maar die niet voorkomen in de officiële arbeidsstatistieken. ACLVB is bekommerd over het lot van platformwerkers. Ook zij hebben recht op waardige werkomstandigheden en een helder statuut.

We kennen ze als de maaltijdbezorgers van Deliveroo, de chauffeurs van Uber, de dienstenaanbieders van Helpper of ListMinut, … Voor hun opdrachten worden ze aangestuurd door een algoritme van een online deelplatform, dat providers en gebruikers met elkaar in contact brengt. Het algoritme bepaalt mee hoeveel en welke opdrachten ze ontvangen.

De lijst van in ons land erkende deelplatforms groeit gestaag en hun dienstenaanbod is divers, gaande van koerierdiensten tot het instaan
voor huis- en tuinklussen, babysitting, bijlessen, computerherstel, feestanimatie, en noem maar op.

Risico's

Werken via een deelplatform kan aantrekkelijk lijken: je aanvaardt opdrachten op momenten die jou passen, waardoor je werk en privéleven beter op elkaar kan afstemmen, of makkelijker jobs kan combineren. Bovendien is de drempel om aan platformwerk te beginnen laag; doorgaans hoef je geen diploma of kwalificaties voor te leggen.

Maar ook de gevaren van platformwerk zijn bekend. De werkzaamheden openen geen recht op een vervangingsinkomen wanneer je als platformwerker ziek wordt, een arbeidsongeval voorhebt of plots geen of veel minder opdrachten ontvangt. De toewijzing van de opdrachten gebeurt zelden transparant en vaak wordt een grote flexibiliteit verwacht. ovendien is de verloning laag en kent ze geen systematische indexering. Ook doorgroeimogelijkheden, opleidingskansen en aandacht voor loopbaanontwikkeling zijn het platformwerk vreemd.

Algemeen maatschappelijk spelen platformbedrijven het spel niet fair ten opzichte van ‘normale bedrijven’, ze dragen niet bij aan de sociale zekerheid.

Deel je ervaringen

Zijn de platformwerkers werknemers in dienst van het platform of zijn het zelfstandigen? Of zijn ze iets daartussen? De vraag maakte intussen het voorwerp uit van rechtszaken in tal van landen in Europa.

De federale regering zal alvast de wet op de arbeidsovereenkomsten tegen het licht houden. In het kader daarvan wil ze niet alleen een discussie openen via de officiële overlegorganen, maar streeft ze ernaar alle betrokkenen aan het woord te laten. Daarom lanceerde ze een tool waarop ze verhalen en ervaringen uit de platformeconomie verzamelt. Kijk op platformwork.be en deel je mening.
Het maakt niet uit of je een klant, een koerier of een platformbeheerder bent: elke insteek is welkom.

De tool is tot half december toegankelijk. Met je vragen en verzuchtingen als platformwerker kan je ook terecht bij de ACLVB. We informeren je over je rechten (bijvoorbeeld op het vlak van bijverdienen, werkloosheid, …), we staan je bij en zijn je stem in dit belangrijke debat!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart