Een nieuw sociaal contract voor herstel en veerkracht

07/10/2020 - 09u

Door de COVID-19-pandemie zijn er reeds meer dan één miljoen doden te betreuren, raakten meer dan 25 miljoen mensen besmet, verdwenen er meer dan 400 miljoen banen en gingen honderden miljoenen inkomsten uit de informele economie verloren!

Een nieuw sociaal contract is noodzakelijk om de wereldeconomie te kunnen herstellen. Na een crisis zoals we die nu meemaken komt het aan op veerkracht die ook nodig is in de strijd tegen klimaatverandering en ongelijkheid.

De 13de Internationale Dag voor Waardig Werk (# wddw20) vindt dit jaar plaats op 7 oktober. Miljoenen mensen hebben sinds 2008 al deelgenomen aan WDDW-evenementen. Dit jaar is dit opnieuw een dag voor mobilisatie over de hele wereld: een dag waarop alle vakbonden ter wereld opkomen voor waardig werk. Waardig werk moet centraal staan in de beleidsbeslissingen van de overheid. Dit kan de economische groei terug op gang brengen en een nieuwe wereldeconomie opbouwen waarin mensen op de eerste plaats komen.

Ook de ACLVB vraagt een rechtvaardige beleid, met aandacht voor waardig werk en een waardig leven voor alle Belgische werknemers.

Onze eisen op de Internationale dag voor Waardig Werk zijn dan ook:

  • alle sociale uitkeringen op te trekken tot minstens de armoedegrens;
  • het wettelijk minimumpensioen van € 1.500 netto/maand in te voeren;
  • de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen te handhaven, ook voor artiesten;
  • de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid te waarborgen;
  • de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg te waarborgen.

De effecten van de pandemie op gezondheid, werkgelegenheid, inkomen en gendergelijkheid zijn des te rampzaliger omdat de ongelijkheid in de wereld en het zeer gebrekkige model van globalisering enorm veel onzekerheid voor de werkende mens met zich meebrengt. Een nieuw sociaal contract staat dan ook centraal bij het implementeren van het pad voor herstel na COVID-19 en bij het opbouwen van een economie van gedeelde welvaart en duurzaamheid.

Gezien Waardig Werk niet enkel een belangrijke vakbondseis in België is, maar ook wereldwijd hoog op de politieke agenda moet komen, steunt de ACLVB de #Timefor8 campagne van het Internationaal Vakverbond (IVV) en het Europees Vakverbond (EVV). Deze campagne ijvert ervoor de SDG 8 van de Verenigde Naties inzake “inclusieve groei en waardig werk” centraal te plaatsen en zodat de sociale bescherming en de sociale dialoog een sleutelrol kunnen spelen.

 

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart