Wereldcongres IVV: onze representativiteit vergroten

04/12/2018 - 11u

Maandag 3 december werd afgetrapt met de voorstelling van het activiteitenrapport van de afgelopen 4 jaar door de algemeen secretaris van het IVV, Sharan Burrow. “Wat hebben wij, vakbonden, nodig als wij verandering willen? Wij hebben andere regels nodig!” Maar onze representativiteit moet vergroten als wij de regels willen veranderen! Sharan Burrow bracht het positieve nieuws dat het IVV haar ledenaantal heeft kunnen uitbouwen van 176.000.000 in 2014 tot 207.000.000 vandaag! Hoe meer leden, hoe meer macht tijdens onze collectieve onderhandelingen.

Ondanks dit ongelooflijke resultaat blijven er vele uitdagingen in de wereld van werk. Als wij niet vechten voor een nieuw economisch model zullen wij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen niet halen tegen 2030. De vakbonden hebben hard gestreden om waardig werk als een apart doel op te nemen in de Verenigde Naties Agenda 2030, en daarom moeten we blijven waken dat dit doel wordt nageleefd. Het IVV-activiteitenrapport benadrukt de volgende grote knelpunten: beëindiging van slavernij, corporatieve hebzucht, klimaatverandering en representatie van vrouwen.

Hierop volgde een debat over de eerste pijler van de ontwerp-congresverklaring, met name "Vrede, democratie en rechten", dat werd aangestuurd door vakbondsorganisaties uit de Democratische Republiek Congo, Brazilië, Ierland, de Verenigde Staten en India. Zij vertelden ons over de conflicten in hun regio's en de impact hiervan op de werknemers.

In de namiddag startten 3 parallelle plenaire sessies met als thema: de toekomst van werk, organisatie van leden, en ongelijkheden in inkomen. Deze debatten worden in de komende dagen verdergezet.

Meer weten?

Blijf op de hoogte, bekijk de IVV “live stream” via https://congress2018.ituc-csi.org/ en volg op twitter #ITUC18.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart