Internationale Arbeidsconferentie: sociale rechtvaardigheid voor iedereen

05/06/2023 - 10u

Van 5 tot 16 juni 2023 zal de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie in Genève doorgaan. De IAO verwelkomt dit jaar opnieuw 4000 afgevaardigden van regeringen, werkgevers en werknemers uit bijna alle landen van de wereld. Het centrale thema staat dit jaar in het teken van het bevorderen van “Sociale rechtvaardigheid”.

Het rapport van de nieuwe Directeur-Generaal van de IAO richt zich op de wereldwijde behoefte aan meer sociale rechtvaardigheid en de middelen om die te bereiken. Verder benadrukt het rapport de kansen die er zijn, zowel nationaal als internationaal, voor het bevorderen van de mensgerichte en rechtengebaseerde aanpak van de IAO.

Dit jaar focust de 111de Conferentie op de volgende prioritaire thema’s:

  • Recurrente discussie rond Arbeidsbescherming gericht op sociale bescherming in een veranderende wereld van werk.
  • Algemene discussie rond Rechtvaardige transitie – belangrijk hierbij zijn de gevolgen van klimaatsverandering voor het werk en de sociale bescherming.
  • Vervolg (gestart tijdens de conferentie van 2022) van de normeringsgesprekken voor stagiairs, dit om de kwaliteit van stageplaatsen en de rechten van stagiairs in een IAO-aanbeveling vast te leggen
  • In de commissie voor applicatie van standaarden (CAS) zal er gekeken worden naar gendergelijkheid en eveneens naar 24 landen waar de arbeidsrechten niet worden gerespecteerd
  • Voorstellen van een verdrag en aanbeveling betreffende de gedeeltelijke herziening van bestaande arbeidsinstrumenten na de opname van een veilige en gezonde werkomgeving in het raamwerk van fundamentele beginselen en rechten op het werk van de ILO

Op 14 en 15 juni zal er een Global World of Work Summit doorgaan onder het thema “Sociale rechtvaardigheid voor iedereen”  met de oog om een coalitie voor sociale rechtvaardigheid op te richten.

Ook de ACLVB heeft een delegatie ter plaatse onder leiding van Voorzitter Mario Coppens en met de steun van beide nationaal secretarissen Olivier Valentin, Sabine Slegers en de coördinator van het Internationaal Departement, Maresa Le Roux.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart