banner-csi.jpg

Internationaal Vakverbond roept op tot nieuw sociaal contract

20/12/2022 - 14u

De energiecrisis en de klimaatcrisis hebben het debat tussen de vakbondsleiders uit (bijna) de hele wereld sterk beïnvloed. Er moet een nieuw economisch model uitgevonden worden op basis van een nieuw en eerlijker sociaal contract.

Van 17 tot 22 november heeft het Internationaal Vakverbond (IVV) zijn 5de Wereldcongres gehouden in Australië. De mondiale context maakt vakbondsactie voor vrede en sociale rechtvaardigheid er des te belangrijker op. Luca Visentini, kersvers algemeen secretaris van het IVV, vatte de uitdagingen samen: "We weten wat nodig is. Het IVV zal de strijd leiden voor een nieuw economisch model dat gebaseerd is op een nieuw sociaal contract. Wij willen jobs met een positief effect op het klimaat, rechten voor werknemers, eerlijke lonen, sociale bescherming, gelijkheid en inclusie. Dit moet centraal staan in de plannen van alle regeringen."

Rechtvaardige klimaattransitie

Klimaatgerelateerde rampen, zoals hittegolven, bosbranden of overstromingen, hebben een steeds grotere impact op de arbeidsomstandigheden en leiden tot de dood van heel wat werknemers. We moeten gezondheid en veiligheid op het werk - twee door de Internationale Arbeidsorganisatie erkende fundamentele rechten - blijven bevorderen door ze op de agenda van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk te zetten, en zo de impact van de klimaatverandering op de gezondheid en het welzijn van de werknemers te voorkomen en terug te dringen.

België gezakt

Verschillende vakbondsorganisaties hadden de gelegenheid om in te gaan op de ontwerpverklaring van het congres. Onze Nationaal Secretaris Olivier Valentin stelde dat de ACLVB volledig achter de congresverklaring staat: “De 6 actiepijlers zijn relevanter dan ooit, ook voor de werkne(e)m- (st)ers van België, want we moeten vaststellen dat in de tijd tussen twee congressen België volgens de Global Rights Index van het IVV helaas van 1 naar 3 is gezakt op een schaal die slechts 5 niveaus kent. Wij steunen een krachtige  sociale dialoog als de beste manier om de rechten van werknemers erop te laten vooruitgaan. We hebben er de resultaten van gezien bij de bescherming van werknemers tijdens de coronapandemie. We willen meer banen, maar niet enkel kwantitatief. Bovenal moeten dit fatsoenlijke banen zijn.”

Leertraject

De vzw BIS/ACLVB heeft in samenwerking met het ACV en het ABVV een nevenactiviteit georganiseerd rond good practices van vakbonden inzake gender en milieu. Olivier Valentin, Nationaal Secretaris ACLVB en voorzitter van vzw BIS (Beweging voor Internationale Solidariteit), lichtte het doel toe en het belang van kennisuitwisseling tussen vakbonden. Hij wees erop dat de oefening zeer belangrijk was om het gemeenschappelijke leertraject omtrent deze transversale thema's te starten. De deelnemers konden hun situatie bespreken en hebben hun prioritaire noden met betrekking tot deze twee thema's bepaald. Het leertraject maakt deel uit van het gemeenschappelijk strategisch kader en wil
komen tot meer synergieacties door de Belgische spelers op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart