banner-ituc2022.jpg

5de IVV-wereldcongres plaatst nieuw sociaal contract centraal in haar Congresverklaring!

16/11/2022 - 08u

Op 17 november opent het 5de Internationale Vakverbond (IVV) Wereldcongres in Melbourne, Australië. Dit is een wereldwijd "werknemersparlement" dat ongeveer 1.000 vakbondsleden uit meer dan 130 landen zal samenbrengen. Van 17 tot 22 november 2022 debatteren afgevaardigden van meer dan 300 nationale vakbonden over de prioritaire vraagstukken van werknemers voor de komende vier jaar.

Op basis van de congresverklaring zullen de discussies zich concentreren op de zes belangrijke thema’s die deel uitmaken van een nieuw sociaal contract:

  1. klimaatvriendelijke banen
  2. werknemersrechten
  3. rechtvaardige lonen
  4. sociale bescherming
  5. gelijkheid
  6. inclusie.

Speciale commissies zullen zich richten op lessen geleerd uit wereldwijde schokken, de impact van technologie en haar effect op werk, een inclusieve vakbondsbeweging en een rechtvaardige transitie.

Voorafgaand, op 16 november, zal de 4de Wereldvrouwenconferentie doorgaan onder het thema van "Een nieuw sociaal contract voor herstel en veerkracht - gebaseerd op gelijkheid en rechtvaardigheid".

Ook de ACLVB heeft een delegatie ter plaatse onder leiding van Nationaal Voorzitter Mario Coppens en met de steun van beide nationaal secretarissen Olivier Valentin en Sabine Slegers.

Meer weten?

Blijf op de hoogte, bekijk de IVV “live stream” via https://congress2022.ituc-csi.org/ en volg op twitter #ITUC22.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart