banner-ivv-olivier-valentin.jpg

5e IVV wereldcongres bespreekt economische crisis

21/11/2022 - 13u

Vrijdag 18 november namen de plenaire debatten op het 5e Wereldcongres van het IVV aanvang. Verschillende hooggeplaatste sprekers, o.a. de president van de VS, de secretaris-generaal van de VN, spraken hun steun aan de wereldwijde vakbondsbeweging en onze agenda voor een nieuw sociaal contract uit. M. Houngbo, de nieuwe directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie, kondigde aan sociale gerechtigheid voorop te zullen stellen tijdens zijn mandaat. Sharan Burrow, afscheidnemend secretaris-generaal van het IVV, benadrukte in haar openingsspeech de nood aan een nieuw economisch model gebaseerd op waardig werk en rechtvaardige transities. Zo kunnen gemeenschappen en economieën verstevigd worden, en kunnen de voorwaarden vervuld worden voor sociale rechtvaardigheid met rechtvaardige lonen, om het hoofd te bieden aan de kwetsbaarheid van de economie en aan wereldwijde ongelijkheid.

Vele van de deelnemende vakbonden brachten hun opmerkingen op het voorstel van slotverklaring naar voor, onder andere de Liberale Vakbond. Olivier Valentin, onze Nationaal Secretaris stelde dat ACLVB de slotverklaring voluit onderschrijft: “De 6 pijlers zijn relevanter dan ooit, ook voor werknemers en werkneemsters in België, want we stellen vast dat België gedaald is naar een score van 3 in de IVV-rechtenindex – een schaal op 5 – terwijl de score op het vorige congres nog 1 was. We houden vast aan een sterke sociale dialoog als beste middel om werknemersrechten erop vooruit te laten gaan. Daarvan hebben we het resultaat gezien in de bescherming van werknemers tijdens de COVID-19-pandemie. Wij willen meer jobs, maar niet enkel in kwantitatieve zin. Die jobs moeten bovenal waardige jobs zijn.”

Tijdens het congres waren er verschillende nevensessies waar vakbondslessen werden geformuleerd over globale schokken, technologische evoluties en hun effect op het werk, een inclusieve wereldwijde vakbeweging, en over vakbondsorganisatie. Meer bepaald hebben deze fora:

  • De belangrijkste vakbondsprioriteiten voor de ondersteuning van sterk en inclusief economisch herstel in het licht van de huidige globale schokken geïdentificeerd, alsook de nodige maatregelen voor meer veerkracht
  • Toegelaten kennis en ervaring te delen over het opportuun gebruik van technologie en het potentieel van technologische vooruitgang
  • Uitgewisseld over acties die vakbonden onmisbare actoren maken om gemarginaliseerde werknemers op te nemen in de arbeidsmarkt en de samenleving in haar geheel
  • Voorbeelden van innovatieve organisatievormen van kwetsbare werknemers en werkneemsters uitgewisseld, omtrent thema’s zoals rechtvaardige transitie gebaseerd op de fundamentele arbeidsnormen van de ILO over veiligheid en gezondheid op het werk.

20/11/2022 – een belangrijk democratisch moment! Het ITUC-congres stemt voor een nieuwe algemeen secretaris. Na een geheime stemming kreeg Luca Visentini het vertrouwen van de congres stemgerechtigde. De ACLVB feliciteert hem maar weet dat de taak moeilijk zal worden gezien de groeiende ongelijkheden in de wereld. Als de nieuwe leider van het IVV weten we dat de strijd voor meer sociale rechtvaardigheid en waardig werk zijn prioriteit zal zijn en we zullen dit steunen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart