banner-ivv-2022-slot.jpg

Het 5de IVV-wereldcongres eindigt met een sterk engagement voor de toekomst!

23/11/2022 - 07u

Op 21 november zetten de congresdebatten zich verder rond de Congresverklaring en het organiseren van leden. Daarnaast stond een forum gericht op een rechtvaardig klimaattransitie centraal in de agenda van de dag. Klimaatrampen zoals hittegolven en overstromingen hebben een steeds grotere impact op onze werkomstandigheden en doden vele werknemers. Wij moeten blijven ijveren voor betere veiligheid en gezondheid op het werk — beide door de IAO erkende fundamentele rechten — op de sociale dialoog-agenda van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) te plaatsen, om de impact en gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid en het welzijn van werknemers in te dammen.

Ook organiseerde de vzw BIS/ACLVB in samenwerking met de ACV en ABVV op 21 november een workshop gericht op "Geleerde lessen en goede praktijken van vakbonden over gender en milieu". ACLVB Nationaal Secretaris Olivier Valentin, ook voorzitter van de vzw BIS (Beweging voor Internationale Solidariteit), presenteerde het doel en het belang van kennisdelen tussen vakbonden. Hij geeft aan dat deze workshop van groot belang is om het gemeenschappelijke leertraject over deze transversale thema’s op te starten. Tijdens de werkgroepen delen de deelnemers hun behoeften en verfijnen ze hun prioritaire behoeften over deze twee thema's. Het leertraject vormt een onderdeel om meer synergie acties onder de Belgische actoren voor ontwikkelingssamenwerking te realiseren. Het leertraject zal over de 5 jaar periode van 2022-2026 lopen en beoogt te resulteren in gezamenlijke publicaties.

In de namiddag sprak Mario Coppens, voorzitter van de ACLVB het congresafgevaardigden toe met een sterke boodschap gericht op het belang van een nieuw sociaal contract zoals voorgesteld door het IVV. Tegelijkertijd heeft hij ook gewezen op de syndicale uitdagingen in België, het belang van sociale dialoog en uitte hij solidariteit met het Oekraïens volk.

Op 22 november werd het 5de IVV-Wereldcongres plechtig afgesloten. De Congresverklaring, met toevoeging van enkele amendementen waarover we de voorbije dagen debatteerden, werd aangenomen tijdens het slotplenum. In de woorden van de nieuw verkozen algemeen secretaris, “We weten wat er nodig is. Het IVV zal de strijd voeren voor een nieuw economisch model op basis van een nieuw sociaal contract. We willen klimaatvriendelijke banen, werknemersrechten, rechtvaardige lonen, sociale bescherming, gelijkheid en inclusie. Dit moet centraal staan in de plannen van alle regeringen”

De ACLVB wenst de nieuw verkozen algemeen secretaris van het IVV Luca Visentini veel succes met de uitvoering van de congresverklaring in de komende 4 jaar.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart