Internationale actiedag Waardig Werk

07/10/2011 - 11u

Op initiatief van het Internationaal Vakverbond (IVV), zullen vakbonden en NGO’s wereldwijd actie voeren rond waardig werk voor alle werknemers. In België ligt de nadruk tijdens deze actiedag op de Conventie voor waardig werk voor huispersoneel die door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in juni werd goedgekeurd. 

Deze conventie die nog door heel wat landen moet geratificeerd worden, ook door België, is een grote stap voorwaarts. Dankzij de conventie hebben meer dan 300 miljoen mensen die werken als huispersoneel voor het eerst uitzicht op de erkenning van hun fundamentele arbeidsrechten.

In België zal de coalitie waardig werk (ACLVB, ACV, ABVV, , de koepelorganisaties  11.11.11 en CNCD en de NGO’s Wereldsolidariteit, FOS-socialistische solidariteit  en Oxfam Solidariteit)  op 7 oktober de ambassadeur van India en de Belgische Minister van werk interpelleren over de situatie van huispersoneel.

De coalitie waardig werk richt zich tijdens de actiedag specifiek tot de ambassadeur van India omdat in dit land miljoenen mensen werken als huispersoneel. Voor hen zou de ratificatie van de IAO-conventie een zeer belangrijke stap voorwaarts zijn.

Bovendien zou dit ook een belangrijke symboolwaarde hebben voor heel wat andere landen.

De coalitie waardig werk zal aan de Belgische minister van Werk, Joëlle Milquet, vragen dat ook België snel de conventie ratificeert. Tegelijk zal de coalitie er bij de minister op aandringen om een gedragscode voor de tewerkstelling van huispersoneel in ambassades in België en in Belgische ambassades in het buitenland uit te werken.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart