banner-wereldag-waardig-werk-2021.jpg

Werelddag voor Waardig Werk 7 oktober 2021

07/10/2021 - 10u

Vandaag, 7 oktober, is het Werelddag voor Waardig Werk. Die vindt plaats tegen de achtergrond van de coronapandemie, met haar verwoestende gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Meer dan 200 miljoen banen zijn verloren gegaan en het werk is nog onstabieler dan voor de pandemie. De regeringen worden met aandrang opgeroepen om samen met de vakbonden te werken aan de invoering van een duidelijke arbeidsregeling. Dat alles om economische zekerheid en sociale rechtvaardigheid te garanderen en uitbuiting en onzekerheid te voorkomen.

Het programma moet in de eerste plaats gericht zijn op het scheppen van 575 miljoen banen en het formaliseren van minstens de helft van de informele banen tegen 2030. Dat maakt deel uit van de realisatie van SDG 8, essentieel voor de verwezenlijking van de andere Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Het nieuwe sociaal contract zal rond vier punten worden opgebouwd:

  • Klimaatvriendelijke jobs om de planeet te stabiliseren en een koolstofvrije economie te waarborgen
  • Inclusieve jobs waar vrouwen - de voornaamste slachtoffers van deze gezondheidscrisis - opnieuw in de arbeidsmarkt worden geïntegreerd
  • Jobs met rechten (afbakening van de arbeidstijd, minimumlonen, gezondheid en veiligheid op het werk, ...)
  • Jobs in de zorg en infrastructuur voor de bestrijding van de pandemie en andere bedreigingen

Sharan Burrow, Algemeen Secretaris van het IVV: "Onze oproep voor banen is haalbaar, vooral als de regeringen een eerlijk belastingbeleid voeren, in plaats van een beleid dat erop gericht is een paar mensen honderden miljarden dollars te laten opstrijken door belastingontduiking. De daaruit voortvloeiende belastinginkomsten zouden een stimulans betekenen voor het scheppen van werkgelegenheid."

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart