Vechten voor Waardig Werk = Toekomst van werk!

07/10/2019 - 09u

7 oktober 2019 — de 12de Werelddag voor Waardig Werk (WDWW). Miljoenen mensen namen sinds 2008 deel aan WDWW-evenementen, en ook dit jaar is het een mondiale mobilisatiedag: een dag waarop alle werknemers in de wereld opkomen voor ‘waardig werk’. ‘Waardig Werk’ is een werk dat productief is en een eerlijk inkomen verschaft, en dat veiligheid op de werkplaats garandeert naast sociale bescherming voor het hele gezin. Dit stemt overeen met de 4 hoofddoelstellingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO): respect voor arbeidsnormen en fundamentele rechten, creatie van werkgelegenheid, sociale bescherming voor iedereen en respect voor sociale dialoog. Kortom een belangrijk moment om de vooruitgang en verbeteringen voor de werknemers uit alle landen te benadrukken en aandacht te trekken voor verschillende campagnes en acties voor meer sociale gerechtigheid en solidariteit.
 

75 jaar sociale zekerheid

2019 staat niet alleen in het teken van het eeuwfeest van de Internationale Arbeidsorganisatie, maar ook voor de sociale zekerheid in België kunnen we 75 kaarsjes uitblazen. De 3 Belgische vakbondsinstituten, BIS (ACLVB), IIAV (ACV), ISVI (ABVV), vechten in samenwerking met de andere leden van het coördinatieplatform waardig werk, WSM, FOS, Solsoc, Oxfam Solidariteit, CM en de Socialistische mutualiteiten, om Waardig Werk centraal te plaatsen in alle overheidsmaatregelen om zo een maatschappij uit te bouwen waarin werknemers terug een prioritaire plaats hebben.
 

Overwinningen in strijd voor waardig werk

De wereld van werk ondergaat snel grote veranderingen, aangedreven door technologische innovaties, onzekere jobs met minder sociale rechten, demografische verschuivingen, klimaatverandering en globalisering. Met deze moeilijke en snel veranderende context stellen we als leden van de coördinatieplatform waardig werk dit jaar twee grote overwinningen vast in onze strijd voor waardig werk. Een eerste overwinning is de nieuwe Eeuwfeest verklaring van de IAO. Een verklaring die het mandaat voor de IAO vernieuwt en haar actieterrein verdiept naar de uitdagingen en transitie die de huidige wereld van werk treft, zoals demografische tendensen, rechten voor werknemers in nieuwe vormen van de digitale industrie en platformen, klimaatsverandering en de Sustainable Development Goals (SDGs). Ten tweede werd tijdens de IAO Conferentie van juni jl. ook een gloednieuwe IAO Conventie met bijhorende aanbeveling (Conventie 190 en Aanbeveling 206) ter bestrijding van geweld en pesterijen in het IAO arsenaal opgenomen.
 

Investeringen in zorgsector

Het Internationaal Vakverbond (IVV) vraagt op 7 oktober meer investeringen in de zorgsector. Van fundamenteel belang als we gendergelijkheid op het werk en in de samenleving willen bereiken, want werk in de zorgsector blijft aanzienlijk ondergewaardeerd, met een overgroot aandeel van vrouwelijke werknemers en wordt gekenmerkt door slechte lonen en arbeidsomstandigheden.

 “Meer investeringen in zorg zijn van vitaal belang en urgent voor elk land, of het nu gaat om waardigheid en gezondheid voor de vergrijzing van de bevolking, of de beste start in het leven van kinderen in landen waar jongeren de bevolkingsstatistieken domineren. De investering moet zorgen voor waardige jobs voor zorgverleners, met volledig respect voor hun rechten op het werk…. " aldus, Sharan Burrow, algemeen secretaris, IVV

Meer info over Werelddag voor Waardig Werk-activiteiten: #wddw19 of https://www.ituc-csi.org/WDDW19

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart