107ste Conferentie Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gestart

28/05/2018 - 13u

Vandaag is in Genève de jaarlijkse Conferentie gestart van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Deze Conferentie is belangrijk: de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), die deel uitmaakt van de Verenigde Naties, organiseert de conferentie jaarlijks en is de enige instelling op wereldniveau die is samengesteld uit zowel werkgevers, vakbonden als overheden. De IAO verwelkomt dit jaar meer dan 4000 afgevaardigden van regeringen, werkgevers en werknemers uit bijna alle landen van de wereld.

Ook de ACLVB heeft een delegatie ter plaatse onder leiding van Voorzitter Mario Coppens en met de steun van beide nationaal secretarissen Olivier Valentin en Sabine Slegers, en algemeen adviseur Hugo Engelen.

Dit jaar focust de 107ste Conferentie op de volgende prioritaire thema’s:

  • Strategische objectieven van Sociaal Dialoog met aandacht voor de nieuwe globale tendensen en uitdagingen van de sociale partners in het kader van sociaal dialoog en een veranderende arbeidswereld;
  • Geweld en intimidatie tegen vrouwen en mannen op de werkvloer, met als doel om een nieuw IAO-conventie en -aanbeveling goed te keuren die in de komende jaren door de lidstaten geratificeerd moet worden;
  • Een effectievere IAO-strategie voor ontwikkelingssamenwerking en de plaats van die strategie in de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. En dit om doelstelling 8 aangaande de bevordering van “aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen” te helpen bereiken.

De Conferentie in 2018 vormt een belangrijk onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de IAO in 2019.

Meer weten?

Bezoek de website van de Conferentie (Engelstalig)

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart