congres-georges-dassis-banner.jpg

13de congres EVV : interventie George Dassis en Mary Robinson

01/10/2015 - 10u

Luca Visentini, toekomstig Secretaris-Generaal van het Europees Vakverbond (EVV), vatte met een duidelijke boodschap aan tijdens het panel over collectieve onderhandelingen : “Wanneer diverse landen betrokken zijn bij een onderneming moeten de EVV-partners zich gezamenlijk organiseren door enerzijds informatieuitwisseling en anderzijds het tijdig signaleren van eventuele problemen. Zonder onderlinge solidariteit kunnen we geen succes boeken !”

De onderlinge concurrentie is echter nog nooit zo groot geweest. Om naar harmonisatie te kunnen evolueren, hebben we op Europees niveau fiscale harmonisatie en harmonisatie van levensstandaarden nodig, ook de sociale dumping moet bestreden worden. Het behalen van deze vakbondseisen is ook van bijzonder groot belang voor de overleving van de nationale vakbonden en het EVV. Zoniet zetten we heel ons sociaal stelsel op losse schroeven en dat is onaanvaardbaar.

George Dassis, toekomstig Voorzitter van het Europees economisch en sociaal comité

George Dassis wordt de nieuwe Voorzitter van het EESC. George Dassis verdiende voorheen zijn sporen als syndicalist-activist in Griekenland en België. Een man dus met een bijzonder sterk internationale en syndicale bagage. Ook George Dassis had het over een unie die niet voldoende verbonden is. George Dassis: “Men probeert ons ervan te overtuigen dat een betere regelgeving nodig (die waarschijnlijk ook neergepend werd door multinationals) en dat we ons soepeler moeten opstellen.”

De werknemersgroep van het EESC probeert in deze context verder te gaan dan adviezen. George Dassis:“Wij hebben een voorstel ingediend om een Europees minimuminkomen in te voeren en uiteraard probeert men ons ook hier weer van te overtuigen dat er onvoldoende geld is. Maar wij zetten door.”

Tussenkomst Mary Robinson

Mary Robinson is de eerste vrouwelijke president geweest van Ierland, alsook oud Hoog-commissaris voor de rechten van de mens binnen de VN. Momenteel is zij Voorzitter van de ‘Mary Robinson Foundation Climate Justice’. Met haar aanwezigheid bevestigt zij dat klimaat gerechtigheid een prioritair actiepunt is voor het Europees Vakverbond. Ook de ACLVB pleit al jaren voor een CO2 arme economie.

Het EVV-congres wou ook een sterk signaal geven over het belang van dit thema door het nemen van een groepsfoto van de Europese vakbondsleiders in het kader van een internationale milieucoalitie.

Mary Robinson

Tijdens haar interventie sprak zij over de kritieke rol van vakbonden op het gebied van klimaat gerechtigheid. Ook gaf ze het voorbeeld van de President van Fiji die zich enorme zorgen maakte over de klimaatopwarming. Binnen afzienbare tijd is het zeer reëel dat zijn eiland zal verdwijnen en geen mensen/werknemers zonder land. Een treffende slogan van een campagne van het Internationaal Vakverbond werd op het congres getoond: « Geen werk op een dode planeet !».

‘s Namiddags stond vooral een rondetafel op het programma over social dumping. Vertegenwoordigers van sterk getroffen sectoren getuigden en stelden hun remedie voor. De dag werd afgesloten door Sharan Burrow, Secretaris-Generaal van het Internationaal Vakverbond (IVV). Zij herinnerde ons er nog eens aan dat de rol die het IVVopneemt tegen klimaatverandering, een internationale, syndicale prioriteit is. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart