evv-olivier-valentin-banner.jpg

13de congres EVV : interventie Olivier Valentin

02/10/2015 - 11u

Interventie Olivier Valentin over de rol van het EVV

Tijdens zijn interventie tijdens de laatste dag van het Congres van het EVV in Parijs richtte Olivier Valentin, nationaal secretaris en eveneens lid van het uitvoerend comité van het Europees Vakverbond, zich vooral tot de nieuwe politieke leiding van het EVV.

Hij sprak over de politieke opportuniteit, een momentum, voor vakbonden die er momenteel is op Europees niveau. Steeds meer politici zeggen dat ze mee aan de kar willen trekken om Europa sociaal rechtvaardiger te maken (het thema van dit congres was dan ook une société juste - a fair society). Zij gaan het echter niet alleen kunnen realiseren. Hier is een duidelijke en actieve rol weggelegd voor het EVV. Olivier Valentin:"Het is aan ons als uitvoerend comité om belangrijke zaken vooruit te laten gaan en niet enkel bezig te zijn met punten en komma's. Als EVV zijn we maar zo sterk als de som van de delen”

Laatste congresdag

De laatste morgen van het congres begon met de stemming en de aanname van het werkprogramma voor de komende vier jaren. Dit programma zal het EVV inleiden naar een meer politiek tijdperk. Het vervolg van de ochtend was gewijd aan het functioneren en de rol van het EVV. Na een lang debat en nadat Olivier Valentin gepleit had voor een actievere rol van ieder lid in het EVV om de nieuwe politieke trein op niveau van de Europese commissie (en laat ons hopen met een meer sociale richting) niet te missen, nam het congres het document aan over de rol van het EVV.

De nieuwe, jonge ploeg zal dus, onder leiding van Luca Vincentini, Secretaris-Generaal van het Evv, dit Manifest van Parijs in praktijk brengen. Laat ons zeker ook niet vergeten te vermelden dat dit ook gebeurt met een nieuwe Belgische Voorzitter, Rudy De Leeuw.

De ACLVB wenst hem veel succes toe en engageert zich om nieuwe resultaten te boeken voor de Europese werknemers en een einde te stellen aan een deloyale concurrentiestrijd die reeds sedert lange tijd het sociaal Europa ondermijnt.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart