8 november: manifestatie voor sociale rechten in Europa!

06/11/2017 - 14u

Positief nieuws uit Europa: de Europese Commissie werkt aan een Europese pijler van sociale rechten. Op de Europese top van 17 november in Göteborg valt hierover de beslissing. De ondertekening en aanname van de tekst zijn een stap in de goeie richting, maar de tekst moet ook nog in de praktijk omgezet worden. Daarom laat ACLVB samen met de andere vakbonden op 8 november de Belgische en Europese leiders zien dat we een sociaal Europa eisen, niet alleen op papier maar ook in realiteit.
 

Europese pijler van sociale rechten

De Europese pijler van sociale rechten gaat over nieuwe en doeltreffendere rechten voor de burger. Daarbij draait het rond volgende drie thema’s:

  • Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
  • Billijke arbeidsvoorwaarden
  • Sociale bescherming en inclusie

Lees hier alle 20 grondregels van de Europese pijler van sociale rechten.

De EU-ministers voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid hebben unaniem de tekst goedgekeurd over de aankondiging van de Europese pijler van sociale rechten. Op een bijeenkomst in Göteburg op 17 november wordt de tekst officieel ondertekend door de lidstaten van het EVV.
 

8 november: manifestatie voor een sociaal Europa!

De goedkeuring van de tekst op de Europese top van 17 november is een positieve evolutie, maar nu moeten de verbetering van de rechten en arbeidsvoorwaarden, investeringen die voor werkgelegenheid zorgen, een verbetering van de sociale bescherming en uiteraard loonsverhogingen overal in Europa nog in de praktijk gebracht worden. Van 7 tot 17 november vinden acties plaats waarmee het Europees Vakverbond, waarvan ACLVB lid is, de druk wil opvoeren, want er blijft nog maar anderhalf jaar over om zaken zoals bijvoorbeeld een Europees ouderschapsverlof te concretiseren.

Op 8 november manifesteert ACLVB samen met de andere vakbonden voor een sociaal Europa. We eisen de invoering van een bindende Europese pijler van sociale rechten, het einde van sociale dumping, een sterkere Europese sociale dialoog en een loonsverhoging voor alle Europese werknemers. Ook de Belgische regering moet hierin haar verantwoordelijkheid opnemen.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart