Betere lonen via sociaal overleg

13/06/2017 - 18u

Pay Rise Campaign van het Europees Vakverbond

Het sociaal overleg blijft het beste instrument om de lonen van alle werknemers te verhogen.

De individualisering van de arbeidsvoorwaarden en meer in het bijzonder van de lonen leidt enkel tot een neerwaartse nivellering. We stellen het momenteel vast in de digitale economie.

Om het even wie ter wereld kan diensten voorstellen: de ene bijvoorbeeld voor wat vertaling, de andere voor de beschrijving van een foto, of voor de omzetting van geluid naar tekst. Elkeen voert vanop zijn plekje een slechtbetaalde microtaak uit ten bate van een grote operator die zowat alle toegevoegde waarde weghaalt. De werknemers worden tegen elkaar uitgespeeld en degene die het minst vraagt, haalt het.

Het sociaal overleg op interprofessioneel en sectoraal niveau zoals we dat in België kennen, is helemaal het tegenovergestelde: verhinderen dat bedrijven elkaar beconcurreren door het verlagen van de lonen. Met een Europese campagne streeft het EVV naar de transnationale coördinatie van de collectieve onderhandelingen op sector- en op ondernemingsniveau.

Dat proces veronderstelt uiteraard machtige vakbonden dankzij hun ledenaantal en dus door hun representativiteit van de werknemers.

Steun met ons de campagne van het Europees Vakverbond. Verspreid mee de boodschap van de opwaartse spiraal: + lonen = + consumptie = + productie = + investeringen = + jobs = + winst = + lonen 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart