Betrokken bij een faillissement? De ACLVB staat je bij!

22/06/2020 - 13u

Reken op de Liberale Vakbond, je vindt er alle experten bijeen. Op basis van hun jarenlange ervaring begeleiden ze je doorheen de omslachtige procedure die bij een faling komt kijken.

Els De Coster, Bestendig Secretaris ACLVB Regio Gent, blikt terug op de periode waarin ze met haar collega’s de afwikkeling van het faillissement bij Thomas Cook begeleidde. Bij dat sociaal drama in september 2019 waren in ons land iets meer dan 570 werknemers betrokken. “Het maakte heel wat emoties los”, herinnert Els De Coster zich. “Uiteraard brengt zo’n faling veel onzekerheid met zich mee en roept ze tal van vragen op bij de gedupeerde werknemers.”

“Het is belangrijk dat werknemers op de hoogte zijn van hun rechten en plichten als schuldeiser. Met de ACLVB hebben we toen onze leden bijeengebracht in verschillende infosessies omtrent de procedure om een schuldvordering op te maken en een vergoeding aan te vragen via het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO). Bij een faillissement grijpen de werknemers immers naast de normale ontslagvergoeding.

We informeerden ze ook over de mogelijkheid om provisionele werkloosheidsuitkeringen - een voorschot op hun uitbetaling van het FSO, dat later verrekend wordt - aan te vragen, en welke stappen ze dienden te ondernemen bij de VDAB of Actiris om vervolgens via de ACLVB een (reguliere) werkloosheidsuitkering te laten aanvragen bij de RVA.”

Naast het geven van correcte juridische informatie vervult de ACLVB alle formaliteiten die vereist zijn opdat werknemers zo vlug mogelijk hun betaling zouden ontvangen. “Onze medewerkers staan hen bij voor de indiening van hun schuldvordering bij de curator en de verdere afhandeling van hun individueel juridisch dossier, evenals voor de indiening van hun werkloosheidsdossier. Al tijdens de infosessies konden de leden de nodige documenten overhandigen aan hun toekomstige dossierbeheerder, zo konden die onmiddellijk aan de slag om het dossier op te maken.”

Maar ook daarna is de kous niet af en volgt ACLVB de zaken op. “Zo bleken bij sommige werknemers fouten in de C4’s te zitten omtrent de opgenomen vakantiedagen, dat hebben we meteen gemeld aan de curator.”
 

Naar overnemer?

In de weken nadien raakte ook bekend dat de Spaanse groep Wamos zo’n twee derden van de filialen van Thomas Cook/Neckermann zou overnemen. Iets meer dan 180 werknemers konden zo opnieuw aan het werk. “De vakbonden hebben dan met Wamos onderhandeld over het loonpakket voor de werknemers die zouden meestappen in het nieuwe verhaal. Daarna is de keuze aan de werknemer om al dan niet in te gaan op het aanbod van de overnemer; je bent als werknemer niet verplicht mee over te gaan. We gaven uitgebreid inlichtingen aan de mensen, zodat ze ieder voor zich een grondige afweging konden maken.”

Volledige service

Eigenlijk treedt bij een faillissement een hele batterij ACLVB-medewerkers in actie: secretarissen die onderhandelen met de directie, met de curator, met de eventuele overnemer, … en parallel daarmee de dossierbeheerders in de ACLVB-secretariaten, die er per lid voor zorgen dat alles tot op de komma administratief in orde is en opgevolgd wordt, opdat iedere gedupeerde werknemer aan het eind van de rit — maanden later — verzekerd zou zijn van z’n rechten en centen. Op hun beurt worden zij ondersteund door de deskundigen van de centrale werkloosheidsdienst en van de juridische dienst bij de ACLVB.

Ruim veel service, als je ’t ons vraagt! En dan hebben we het nog niet gehad over de diensten van de ACLVB-loopbaanconsulenten, voor wie advies wenst in de zoektocht naar een nieuwe baan.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart