Dank en respect !

07/03/2021 - 07u

8 maart: internationale dag van de rechten van de vrouw

Coronacrisis treft meer vrouwelijke dan mannelijke werknemers

Elke crisis vergroot de ongelijkheid. Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de rechten van de vrouw op 8 maart vestigt de ACLVB er de aandacht op dat het coronavirus meer vrouwelijke dan mannelijke werknemers treft. De ACLVB zet de strijd voor de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen verder. De verklaring voor de loonkloof schuilt voornamelijk bij de beroepskeuze en dus de studiekeuze, rolkeuzes in de sociale sfeer, bij de verdeling van huishoudelijke taken en bij de opvoeding van de kinderen.

We mogen niet toestaan dat de ge­zondheidscrisis en de economische en ecologische crisis de rechten van de vrouw in gevaar brengen!

Dank en respect

  • aan alle vrouwelijke werknemers in alle sectoren die tijdens de pandemie zijn blijven werken! Dankzij hen konden we gebruik blijven ma­ken van diensten die essentieel zijn om ons dagelijks vooruit te helpen.
  • aan al die afgevaardigden die zijn blijven opkomen voor de rechten en het welzijn van de werknemers, vaak in moeilijke omstan­digheden!
  • aan ieder die collega’s geruststelde, aan de telefoon of van achter een mondmasker, die zichzelf moest heruitvinden zich moest bekwamen in nieuwe technologieën en die een humaan antwoord trachtte te vinden. Ook dank en respect voor zij die ondanks tijdelijke werkloosheid het hoofd proberen recht te houden.

Laten we de rechten van iedereen blijven verdedigen.

Enkele getuigenissen

Fauzi Essallam, ACLVB-afgevaardigde bij Securitas

8 maart, Internationale Vrouwendag
Een dag per jaar volstaat niet

Op 8 maart vestigen we de aandacht op discriminatie van vrouwen. Ik ben van mening dat vrouwen en mannen gelijk zijn. Spijtig dat er maar zo één dag per jaar is. Het zouden er meer mogen zijn.
 

8 maart, Internationale Vrouwendag
Coronapandemie zwaarder voor vrouwen

Bij Securitas hadden heel wat werkneemsters angst voor corona. Vrouwen met kinderen hadden schrik dat ze het virus zouden oplopen op het werk, bijvoorbeeld tijdens de bewaking van winkels, en daardoor hun kinderen zouden besmetten. Die schrik leefde meer bij vrouwen dan bij mannen.
 

8 maart, Internationale Vrouwendag
Een andere vorm van discriminatie

Qua loon mag er dan wel gelijkheid tussen vrouwen en mannen bestaan, toch kennen we een andere vorm discriminatie. Denk aan werkneemsters die verlof vragen voor hun kinderen. Die vakantiedagen worden niet altijd toegekend. Er kan een volledige maand worden toegestaan, maar die valt niet steeds in de grote vakantie.

Ook bij een zwangerschap wordt wel eens commentaar gegeven door mannelijke collega’s, “het is altijd iets met zwangere vrouwen”.

Bij klanten is soms evenzeer sprake van een discriminerende mindset; sommigen willen echt een man, geen vrouw. Nochtans hebben we dezelfde functie, genoten we dezelfde opleiding, enz. Bewaking wordt nog door velen gezien als een mannenjob.

Daarnaast wordt een mooie vrouw wel eens gepest door klanten, er is sprake van seksuele intimidatie. Als vrouwen niet ingaan op avances, riskeren ze dat de klant hen niet meer wil terugzien en dat een andere agent wordt gevraagd.

Zelfs bij enkele collega’s leeft het idee dat vrouwen niets te zoeken hebben in de bewakingswereld!
 

8 maart, Internationale Vrouwendag
Gewoon een kwestie van gelijkheid

Vrouwen zijn minder talrijk in de syndicale werking. Ik merk dat ze minder de stap durven te zetten om werknemersafgevaardigde te worden. Hebben ze meer schrik om tegen het management in te gaan?

Bij ons op het werk was er eerst geen enkele vrouwelijke afgevaardigde. Maar ik was een van de initiatiefneemsters om werkneemsters te zoeken en in onze ploeg te betrekken. Niet omdat vrouwen beter zijn. Ik vind het gewoon een kwestie van gelijkheid.
 

8 maart, Internationale Vrouwendag
Go for 50/50, goed plan!

De doelstelling ‘Go for 50/50’ van de ACLVB is een goed idee. Eigenlijk zou 50/50 de norm moeten zijn. Een verschil zou niet mogen bestaan.
 

Nancy De Hertogh, ACLVB-afgevaardigde bij Chirec Delta

8 maart, Internationale Vrouwendag
Vrouwen verdienen alle dagen respect

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, worden vrouwen in de bloemetjes gezet. Dat is heel positief. Maar eigenlijk zou het elke dag moeten gebeuren.
 

8 maart, Internationale Vrouwendag
Wel gelijk loon, geen gelijke erkenning van prestaties

Op het vlak van loon is er bij ons geen verschil tussen mannen en vrouwen. We worden immers volgens barema betaald, dat is voor iedereen gelijk. Er is misschien wel een verschil in prestaties, die voor sommigen aanvaard worden en bij anderen niet.
 

8 maart, Internationale Vrouwendag
Goed om zowel bij een vrouw als een man terecht te kunnen

Het is nodig dat zowel mannen als vrouwen syndicaal geëngageerd zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat elke werknemer zowel bij een vrouw als bij een man terechtkan. Werknemers moeten beseffen dat iedereen gelijk is, het maakt niet uit of er een vrouw of een man voor jou staat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart