De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – 70 jaar!

10/12/2018 - 16u

In een wereld die snel verandert is het goed dat er bepaalde internationale wetten in steen gebeiteld staan. Zo is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dit jaar 70 jaar oud, maar nog even relevant als in 1948.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd ontworpen door de Verenigde Naties(VN)-Commissie voor Mensenrechten en gepropageerd door Eleanor Roosevelt, de weduwe van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. De verklaring werd aangenomen door de leden van de VN op 10 december 1948.

De verklaring beschermt mensen tegen onrechtvaardige behandeling door degenen die de macht hebben. De verklaring bestaat uit een Preambule, waarin de 'inherente waardigheid en onvervreemdbare rechten van de mens' worden erkend, en dertig artikelen, die in totaal zo'n zestig verschillende mensenrechten omvatten. Voor ons als vakbond zijn de artikelen 23-25 van groot belang gezien deze verwijzen naar de wereld van werk en arbeidsrechten.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart