Europees arrest zet hervorming insolventierecht Minister Geens op de helling

23/06/2017 - 15u

In een belangrijk arrest spreekt het Europees Hof van Justitie zich uit tegen de stille faillissementsprocedure. Een soortgelijke procedure wil Minister Koen Geens (CD&V) volgende week woensdag echter door de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht laten stemmen.

Volgende week woensdag behandelt de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht in tweede lezing een wetsontwerp tot hervorming van het insolventierecht van minister van Justitie Koen Geens. Eén van de nieuwigheden die de minister met zijn hervorming wil introduceren is een wettelijke regeling voor de zogenaamde ‘stille faillissementsprocedure’ of pre-pack. Een dergelijke procedure maakt het mogelijk om een faillissement in stilte voor te bereiden. In de praktijk wordt deze procedure in de landen waar ze reeds bestaat echter vaak gebruikt om de wettelijke beschermingsregels voor werknemers bij overdracht van een onderneming te omzeilen. De drie vakbonden hebben tijdens een hoorzitting in het parlement de Kamerleden reeds gewaarschuwd voor de mogelijke misbruiken van deze procedure (http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2407/54K2407004.pdf, p.123).

Het Europees Hof van Justitie heeft op 22 juni in een belangrijk arrest (arrest nr. c-126/16) beslist dat er paal en perk moet gesteld worden aan het uithollen van werknemersrechten via deze pre-packprocedures. Het Hof oordeelde dat dergelijke procedures niet misbruikt mogen worden om het recht op het behoud van de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden te ondergraven.

De zaak was aangespannen door de Nederlandse vakbond FNV tegen het private kinderopvangbedrijf Estro/Smallsteps, dat middels een pre-pack (of flitsfaillissement zoals dat in Nederland heet) 1.000 werknemers van de ene dag op de andere op straat gezet heeft zonder enige vergoeding. Waarna meteen een doorstart volgde, maar met sterk afgebouwde loon- en arbeidsvoorwaarden.

ACLVB, ACV en ABVV roepen de leden van de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht daarom op om in de wet op te nemen dat bij de toepassing van de stille faillissementsprocedure een overdacht van het geheel of een deel van de activiteiten van de onderneming steeds moet beschouwd worden als een conventionele overdracht zoals geregeld door hoofdstuk II van CAO32bis met de daarbij horende bescherming van werknemersrechten. Om zo te voorkomen dat dergelijke procedures misbruikt worden om het recht op het behoud van de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden te ondergraven.

De vakbonden vragen ook dat er wordt voorzien in een bepaling die de informatie- en consultatieplichten aan de werknemersvertegenwoordigers bij opstart van een ‘stille faillissementsprocedure’ garandeert.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart