banner-mobiliteitsbudget_1.jpg

Mobiliteitsbudget: regering is selectief doof

05/05/2017 - 13u

Verontrustende berichten in de pers vandaag: het plan voor de invoering van een mobiliteitsbudget ter vervanging van de bedrijfswagen zit in een stroomversnelling met een wetsontwerp dat hr-dienstverlener SD Worx schreef voor de regering, en waarbij werknemers die een bedrijfsauto krijgen die wagen zouden kunnen omruilen voor een cashvergoeding.

Een zuivere 'cash for cars' dus. 

Vreemd, want zo'n radicale koers druist regelrecht in tegen het unaniem advies van de sociale partners. In dat advies houden vakbonden en werkgeversorganisaties op een evenwichtige manier rekening met het mobiliteitsvraagstuk, en ze dringen erop aan dat het mobiliteitsbudget prioritair zou besteed worden aan verschillende duurzame transportmodi.

Centraal in ons idee van een mobiliteitsbudget staat het bevorderen van intermodaliteit, dus het gebruikmaken van verschillende vervoerswijzen die op elkaar zijn afgestemd, en van duurzame mobiliteit. Bedoeling is een gedragswijziging teweegbrengen, zonder meerkost voor de werkgevers, zonder loonverlies voor de werknemers en zonder negatieve impact op de financiering van de sociale zekerheid en de overheden.

Vakbonden en werkgeversorganisaties willen dat de omzetting van de bedrijfswagen in een mobiliteitsbudget echt het leefmilieu en de mobiliteit bevordert. De bedrijfswagen gewoonweg inleveren voor geld, dat dan toch zou dienen voor de aankoop van een - wellicht minder prestigieuze maar misschien even vervuilende - wagen, heeft namelijk geen zin.

Andermaal bewijzen de regeringspartijen met hun strategie geen respect te hebben voor het overleg van de sociale partners. In het jongste interprofessioneel akkoord vormde het thema mobiliteit één van de reeks maatschappelijke uitdagingen die de sociale partners zouden aanpakken en waar ze ook effectief hun verantwoordelijkheid nemen.

Bovendien is en blijft loonvorming bij uitstek materie van de sociale partners.

Is het deze regering echt menens als ze het heeft over mobiliteit en klimaatinspanningen? Of zijn financiële motieven het enige waardoor ze geleid wordt?

De Liberale Vakbond wenst uitdrukkelijk het ontwerp te bespreken in de Nationale Arbeidsraad / Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart