Open brief aan het directiecomité van KBC: De kruik is gebarsten!

03/10/2018 - 16u

De ACLVB mandatarissen bij KBC worden de laatste maanden geconfronteerd met een gelaten en motivatie-verliezend personeel. Aanleiding voor dit ongenoegen zijn de reorganisaties die zich de laatste jaren in sneltempo opvolgen. ACLVB begint te twijfelen of de boodschap die ze als vakbond geeft in de daartoe bevoegde overlegorganen wel degelijk doorsijpelt naar de leiding van de bank?

De prestatiedruk op het personeel neemt enkel maar toe en dit in tijden van afnemende werkzekerheid. Daarnaast vreest een groot deel van het personeel dat ook de klantentevredenheid begint te lijden onder de vele opeenvolgende wijzigingen binnen de bank.

Om zeker te zijn dat deze boodschap de top van de bank bereikt, lanceert ACLVB een open brief aan de directie van KBC om gehoor te geven aan het toenemende ongenoegen bij het personeel.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart