KBC: De Liberale Vakbond zegt neen tegen éénrichtingsflexibiliteit en pseudowerkzekerheidsgarantie

29/05/2018 - 16u

De ACLVB heeft tijdens haar interzetel vandaag beslist om de voorliggende cao Flexibiliteit en Werkzekerheid niet te ondertekenen. Er is uiteindelijk onvoldoende evenwicht bekomen na maanden van onderhandelen over een nieuwe vorm van flexibel werken en het garanderen van de werkzekerheid tot eind 2019. 

Maarten Dedeyne, Nationaal verantwoordelijke financiële sector: "De pseudowerkzekerheidsgarantie, die slechts van toepassing is voor anderhalf jaar, weegt niet op tegen de vergaande flexibiliteit die KBC in de toekomst wil bekomen. Sterker nog, deze tekst staat vol maatregelen om mensen te laten afvloeien. We spreken hier dus eerder over een verdoken afvloeiingsplan dan over een werkzekerheidsgarantie."

De Liberale Vakbond heeft zich steeds bereid getoond om te onderhandelen over flexibiliteit die goed is, én voor de bank én voor de werknemers. Deze voorliggende cao laat te veel speelruimte voor de vorm van flexibiliteit die KBC in de toekomst wil. Zo is er nog onvoldoende duidelijkheid over de activiteiten op zaterdagnamiddag tot 22.20 u. en in de week na 18 u. Ook het zondagswerk blijft een kaap dat momenteel niet te nemen valt. 

Men is tijdens deze onderhandelingen nooit voldoende concreet geworden over de toekomstvisie van de bank. KBC verwacht echter wel dat de vakbonden zomaar meestappen in dit verhaal. Het is zeer teleurstellend om na maanden van onderhandelen tot deze conclusie te moeten komen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart