KBC gaat in de fout door éénzijdige uitsluiting van de ACLVB tijdens onderhandelingen

29/11/2018 - 15u

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelde recent dat de ACLVB schade heeft ondervonden van de éénzijdige uitsluiting door KBC tijdens lopende collectieve onderhandelingen eind 2015 en begin 2016.

Door haar standpunt tegen zondagswerk werd de ACLVB vanaf een bepaald moment niet langer uitgenodigd voor de daaropvolgende onderhandelingsdata in verband met RAC en tewerkstelling. Als reactie hierop heeft de ACLVB KBC eind april 2016 gedagvaard.

De rechtbank oordeelt nu dat KBC weldegelijk een fout heeft gemaakt door de ACLVB als enige vakbond niet uit te nodigen voor een verderzetting van de geplande vergaderingen aangaande de RAC en tewerkstelling. Volgens de rechtbank kan KBC zich niet het recht toe-eigenen om de vertegenwoordigers van de ACLVB uit te sluiten van de onderhandelingstafel omdat zij een standpunt inneemt dat niet overeenkomt met de visie van KBC (meer bepaald: het standpunt dat ACLVB niet akkoord gaat met zondagswerk). Deze handelswijze van KBC strookt volgens de rechter niet met het gedrag van een normaal zorgvuldig en vooruitziend sociale partner.

De rechtbank concludeert in haar vonnis dat de ACLVB schade heeft geleden aangezien ze de belangen van haar leden tijdens deze onderhandelingen niet naar behoren heeft kunnen verdedigen. Daarbij worden alle partijen eraan herinnerd dat het sociaal overleg in België steunt op een traditie van dialoog , zoeken naar compromissen door wederzijdse erkenning en loyale samenwerking en streven naar sociale vrede. Een boodschap dat wij als vakbond enkel maar kunnen onderschrijven!

Voor verdere informatie kan u steeds bij ons terecht door een mail te sturen naar aclvb@kbc.be. Of door ons gewoon aan te spreken op de werkvloer.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart