Sectoronderhandelingen Banken: Open Brief aan de werkgevers

21/06/2019 - 10u

Op 6 mei 2019 hebben de vakbonden hun eisenbundel voorgesteld aan de werkgevers in jullie sector. Deze bevat verschillende elementen zoals verbetering combinatie werk-privé, werkbaar werk, opleiding, koopkracht, mobiliteit, eindeloopbaanbeleid, ... die van cruciaal belang zijn voor het personeel in de sector.

Naar aanleiding van het zeer teleurstellende antwoord op onze eisen, en de vraag van de werkgevers naar bijkomende flexibiliteit en kostenmatiging, hebben wij de onderhandelingen onmiddellijk stopgezet en publiceren wij vandaag een open brief aan alle CEO's van de banken in ons land.

Geachte heren CEO’s,

Uit naam van de werknemers van jullie ondernemingen wensen we te reageren op jullie houding tijdens de sectoronderhandelingen. Deze getuigt allerminst van respect voor de inspanningen die jullie werknemers geleverd hebben de afgelopen moeilijke jaren.

Voor ons is de maat vol!

De afgelopen jaren hebben wij steeds opnieuw onze verantwoordelijkheid genomen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar onze sector voor staat. Er werden in heel wat ondernemingen akkoorden gesloten over loonmatiging (zelfs loonbesparingen) en flexibiliteit. En ja, er liggen nog veel uitdagingen voor ons waar we samen naar oplossingen voor moeten zoeken.

MAAR

  • de werkdruk swingt de pan uit en er is dringend nood aan maatregelen om de loopbaan werkbaar te maken;
  • de banken boeken nog steeds heel mooie winsten en de werknemers hebben recht op een deel van de koek.

Op onze vragen inzake het behoud van de rechten bij tijdskrediet, de installatie van een 4 dagen week en de invulling van de 1,1% voorzien in het interprofessioneel akkoord zegt u NEE, maar u verwacht van ons dat wij akkoorden sluiten om de flexibiliteit verder te verruimen.

Wel daarop zeggen wij NEEN.

Overleg betekent luisteren naar elkaar en bereid zijn besprekingen te voeren over de punten die elkeen belangrijk vindt.

Zolang jullie daartoe niet bereid zijn, voeren wij geen besprekingen meer over onderwerpen die jullie belangrijk vinden. Ook de overuren en extra prestaties die jullie verwachten van de medewerkers zullen we niet langer goedkeuren.

Het is tijd voor respect! Respect voor de werknemers en respect voor het sociaal overleg.

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront,

Maarten Dedeyne Thibaut Montjardin ACLVB-CGSLB
Jean-Michel Cappoen Pia Desmet BBTK-SETCa
Elke Maes ACV Puls Philippe Samek CNE

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart