Pijler van sociale rechten: een kleine stap voor de Europese vakbonden, maar een grote stap voor de werknemers.

17/11/2017 - 14u

De lidstaten moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen!

Vandaag wordt in Göteborg de Pijler van sociale rechten ondertekend. Een echte kans voor Europa om het bezuinigingsbeleid de rug toe te keren en de werknemers nieuwe hoop te geven in het Europese project. De regeringen van de lidstaten moeten deze principes resoluut toepassen en werk maken van duurzame en kwaliteitsvolle jobs.

Na maanden intensief mobiliseren zijn de Belgische en Europese vakbonden verheugd dat de Europese pijler van sociale rechten nog steeds op de agenda staat van de "Sociale top voor eerlijke banen en groei".

Voortaan erkennen de Europese instellingen dat er dringend nood is aan een pijler met sterke sociale rechten.

Op bepaalde punten werd er vooruitgang geboekt:

  • De sociale rechten waarin nu wordt voorzien zijn gewaarborgd. Elk nieuw voorstel moet gunstiger zijn voor de werknemers;
  • De Europese Unie en de lidstaten worden opgeroepen om de sociale rechten te versterken, ook al moet elke lidstaat dit verwezenlijken afhankelijk van zijn bevoegdheden (subsidiariteit);
  • De oprichting van de pijler mag geen afbreuk doen aan het recht van de lidstaten om de basisprincipes van hun socialezekerheidsstelsel en het beheer van hun openbare financiën te bepalen;
  • Erkenning van de cruciale rol van de sociale dialoog bij de versterking van de sociale rechten, een onontbeerlijk element om de creatie van duurzame en kwaliteitsvolle jobs een boost te geven;
  • Erkenning van het recht van de vakbonden om autonoom te onderhandelen en akkoorden te sluiten.

Deze punten betekenen een aanzienlijke vooruitgang voor de Europese werknemers. De drie Belgische vakbonden betreuren wel dat de pijler juridisch niet bindend is en niet gepaard gaat met een concreet actieplan voor de uitvoering. Het mag geen slag in het water zijn.

Naast woorden willen de vakbonden nu krachtige daden zien! Daarom nodigen we de Belgische regering uit haar huiswerk over te doen en te kiezen voor een sociaal beleid nu ze zich opmaakt om de Europese pijler van sociale rechten te ondertekenen. We aanvaarden niet dat België zijn beloftes breekt. We betreuren dat de Belgische regering:

  • Het voorstel van de Commissie om ouderschapsverlof te vergoeden als ziekteverlof probeert te verwerpen;
  • Aankondigt dat de sociale uitkeringen onder de armoedrempel blijven;
  • De flexibiliteitsmaatregelen en de flexi-jobs wil uitbreiden.

De vakbonden stellen dat het behoud en de creatie van kwaliteitsvolle, duurzame jobs samen met sterkere sociale rechten de beste bescherming bieden tegen sociale ongelijkheid en tegen de toename van nationalisme, separatisme en de ‘ieder-voor-zich’-houding. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart