header-nar-ecocheques.jpg

Steps doen intrede in lijst van ecocheques

17/07/2019 - 13u

Voortaan ook mogelijk om steps aan te kopen met ecocheques

Als sociale partner zijn we best trots op de ecocheques. Ontwikkeld door de sociale partners, worden ze gebruikt als middel om de koopkracht van de werknemers te verhogen en om de aankoop van duurzame en milieuvriendelijke  goederen en diensten te bevorderen.

Hoewel het systeem al een geruime tijd bestaat, blijft de vraag over ‘hoe deze te spenderen’ toch steeds opduiken. Daarom hebben we in 2017 beslist om een radicale vereenvoudiging door te voeren. We wilden op dat moment een transparante, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare lijst bekomen. Dat doel werd ook bereikt toen we een lijst goedkeurden met generieke categorieën van producten.

Destijds spraken de sociale partners ook af om de lijst elke twee jaren (even jaren) te evalueren, zodat er een zekere stabiliteit gewaarborgd zou zijn. We stelden echter vast dat vooral in het domein rond duurzame mobiliteit er een snelle ecologische evolutie aan de gang is (bv. opstart mobiliteitsbudget) zodat we hebben beslist om de lijst iets sneller dan gepland aan te passen (dus voor de ‘traditionele’ evaluatie van 2020).

De wijzigingen zijn echter niet groot: de lijst van 2017 blijft in grote mate behouden, enkel worden er twee toevoegingen gedaan aan de categorie ‘duurzame mobiliteit & vrije tijd’:

  1. We hebben beslist om in de subcategorie ‘milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit’ steps, monowheels, hooverboards op te nemen. Enige voorwaarde: ze hebben geen verbrandings- of dieselelektrische aandrijving . Zo blijft de coherentie met de reglementering van het mobiliteitsbudget gevrijwaard.
  2. We hebben beslist om in de subcategorie ‘duurzaam tuinieren’ de apart verkrijgbare elektrische batterijen van elektrisch tuingereedschap, op te nemen in de lijst.

De nieuwe lijst zal worden toegevoegd aan de cao 98/6 die op dinsdag 16 juli werd ondertekend in de NAR. De lijst zal in werking treden op 1 september 2019.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart