Verwerping elektronische dienstenkaart is positief in strijd tegen sociale dumping

23/03/2018 - 13u

Het plan voor een elektronische kaart waarmee zelfstandigen en bedrijven in de Europese Unie hun diensten makkelijker over de grens aan kunnen bieden, is verworpen door het Europees Parlement. ACLVB had hierbij vorig jaar reeds grote vraagtekens geplaatst en is dan ook tevreden dat wordt afgezien van het plan.

Met de zogenaamde e-Card wou de Europese Commissie grensoverschrijdende dienstverlening eenvoudiger maken in bepaalde sectoren (metaal, schoonmaak, bouw, informatica, …). De kaart zou online aangevraagd kunnen worden en worden afgeleverd door het land van herkomst, zonder effectieve controle van de aangeleverde gegevens. Zo zou men met de dienstenkaart in andere lidstaten aan de slag kunnen. Vorig jaar hadden de Europese sociale partners in de bouw, de schoonmaak en de verzekeringsbranche fundamentele bezwaren geuit tegen het voorstel van de E-card.

Voor wie tijdelijk in ons land werkt, moeten de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden gerespecteerd worden (onder voorbehoud van betere voorwaarden in het thuisland), en dienen de sociale zekerheidsbijdragen betaald in het thuisland. Alleen kunnen Belgische arbeidsinspecteurs amper controleren of dat effectief gebeurt. De elektronische dienstenkaart zou de controlemechanismen van de nationale lidstaten helemaal buitenspel hebben gezet en de deur voor sociale fraude wagenwijd hebben opgezet.

Het initiatief van de e-dienstenkaart stond haaks op andere voorstellen van Europa (bijvoorbeeld het recente akkoord gesloten rond de aanpassing van de detacheringsregels) om sociale dumping aan te pakken. ACLVB juicht dan ook toe dat de dienstenkaart er niet komt en steunt wel het voorstel van de Europese Commissie om een Europees Arbeidsautoriteit op te richten om effectiever de strijd aan te gaan tegen sociale dumping en grensoverschrijdende situaties van sociale fraude.

Meer weten?

Lees ons dossier over sociale dumping

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart