Wereldcongres IVV: congresverklaring werd aangenomen

10/12/2018 - 11u

Op 7 december werd het 4e IVV-Wereldcongres plechtig afgesloten. De Congresverklaring, met toevoeging van enkele amendementen waarover we de voorbije dagen debatteerden, werd aangenomen en afgekondigd door het slotplenum.

De rapporteurs van de verschillende parallelle sessies – Lonen en gelijkheid, Organisatie en de Toekomst van het werk – brachten verslag uit over de werkzaamheden van de voorbije namiddagen. Deze verslagen, die duidelijke toekomstgerichte engagementen bevatten, werden bij unanimiteit goedgekeurd. Ze roepen de internationale vakbeweging onder andere op om te blijven vechten voor het dichten van de loonkloof tussen man en vrouw, non-discriminatie en een rechtvaardige klimaatpolitiek.

De eenheid van de internationale vakbondsbeweging werd bezegeld met het engagement om, in internationale solidariteit, onze ledenbasis uit te breiden, onder andere door het beter organiseren van werknemers met precaire of informele statuten in uiteenlopende sectoren. Slechts door onze leden kan de macht om de regels te veranderen worden verzekerd!

Meer weten?

Blijf op de hoogte, bekijk de IVV “live stream” via https://congress2018.ituc-csi.org/ en volg op twitter #ITUC18.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart