Wereldcongres IVV: economische macht reguleren

05/12/2018 - 13u

De tweede grote plenaire zitting, op dag drie van het Wereldcongres van het IVV, besprak het tweede thema van de congresverklaring: “Economische macht reguleren”.

De toon werd gezet met voorbeelden uit Zuid-Korea, waar Samsung na lange vakbondsstrijd zijn “no-union-policy” moest opgeven, of uit Nieuw-Zeeland, waar vakbonden betere contracten in de fast-food-sector konden bedingen. Maar, passend voor een Wereldcongres, kwamen daarna internationale kwesties aan bod, met een bespreking van de IMF-politiek die sociale zekerheidssystemen en progressieve overheidspolitiek uitholt door onze Argentijnse collega’s, en het zeer inspirerende voorbeeld van de Franse wetgeving over de “devoir de vigilance”, die multinationals dwingt maatregelen te nemen om arbeidsrechten te garanderen in al hun vestigingen én bij hun toeleveranciers. Op dit moment voeren vakbonden campagne voor een Europese uitbreiding van dergelijke “due diligence”-wetgeving, en voor een wereldwijd bindend verdrag (binnen de UN) om multinationals te dwingen om mensenrechten te respecteren (Lees ook ACLVB vraagt respect voor mensenrechten, ook door bedrijven).

Na een werklunch in het kader van onze ontwikkelingssamenwerking met Afrikaanse partnervakbonden van BIS/ACLVB (CNTS – Senegal, COSATU – Zuid-Afrika, COSYBU – Burundi, CSB – Burkina Faso, UNTC – Congo-Kinshasa, SACCAWU – Zuid-Afrika), sprak onze Voorzitter, Mario Coppens, een videoboodschap in voor de internationale arbeidersbeweging:

“Als Liberale Vakbond dicteren we geen keuzes, maar reiken we ideeën en oplossingen aan onze leden, militanten en mandatarissen. Wij hopen om ook gedurende dit 4de Wereld Congres van het IVV samen met alle aanwezige vakbonden tot goede, innovatieve en duurzame oplossingen te komen, die ten goede zijn van alle werknemers!"

In de namiddag volgden verschillende parallelle debatten, onder andere over de Toekomst van het Werk, meer bepaald de plaats van nieuwe technologieën in vakbondswerk, en omgekeerd, de rol van vakbonden in een steeds meer gedigitaliseerde wereld.

In deze sessie bespraken de deelnemers voorbeelden uit Zwitserland en de Scandinavische landen, waar vakbonden erin slaagden om platformbedrijven (denk aan Uber en dergelijke) cao’s te laten afsluiten, en zodoende schijnzelfstandigen het statuut van werknemer met de bijbehorende rechten te bezorgen. Bijzonder relevant, aangezien vakbonden overal wel op één of andere manier geconfronteerd worden met “atypische” of zelfs informele vormen van werk en we allen op zoek moeten naar oplossingen.

Meer weten?

Blijf op de hoogte, bekijk de IVV “live stream” via https://congress2018.ituc-csi.org/ en volg op twitter #ITUC18.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart