Zeg neen tegen sociale dumping !

20/12/2017 - 13u

Met haar voorstel voor de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit, opent de Europese Commissie de deur naar de creatie van een nieuw instrument om effectiever de strijd aan te gaan tegen sociale dumping en grensoverschrijdende situaties van sociale fraude.

Laat nu je stem horen op de site van het Europees Verbond van Vakverenigingen en voltooi de online raadpleging van de Europese Commissie om te eisen dat dit voorstel leidt tot de oprichting van een sterke Autoriteit die zal:

  • Optreden tegen sociale dumping en grensoverschrijdende sociale fraude.
  • Garanties bieden voor de rechten van de werknemers in de EU door de effectieve toepassing van en controle op arbeid en sociale standaarden.
  • De mogelijk bieden om sancties toe te passen – over de grenzen heen – tegen bedrijven die sociale dumping plegen.
  • De autonomie van de sociale gesprekspartners respecteren en de sociale dialoog versterken.
  • Garanderen dat bedrijven het principe toepassen van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats en ook de collectieve arbeidsovereenkomsten zullen respecteren.
  • De werknemers inlichten over hun respectieve rechten en plichten.
  • De vakbonden steunen om de rechten van werknemers in de EU te verzekeren

De online raadpleging

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart