BIS: artikels

Op deze pagina:

  Sociale dialoog als hefboom voor een rechtvaardige transitie!

  Op 6 juli 2023 organiseerde de vzw BIS-MSI een Webinar onder de titel: “Collectieve onderhandeling voor een Rechtvaardige Transitie: hoe vakbonden kunnen onderhandelen over milieuvraagstukken in de Wereld van Werk.”

  Meer weten
     BIS-MSI Webinar op 21/10 delen van goede praktijken rond veiligheid en gezondheid

  Op 21 oktober 2022 organiseerde de vzw BIS-MSI een Webinar onder de titel: “Gezondheid en veiligheid op het werk (OHS): een belangrijke drijfveer bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Benaderingen van gendergerelateerd geweld en klimaatimpact.”

  Meer weten
     Universele sociale bescherming om kinderarbeid te beëindigen

  12 juni was de Werelddag tegen Kinderarbeid. Het thema van dit jaar was "Universele sociale bescherming om kinderarbeid te beëindigen". De IAO heeft samen met haar leden en partners opgeroepen tot meer investeringen in socialebeschermingsstelsels en -regelingen om sterke socialebeschermingsniveaus op te bouwen en kinderen te beschermen tegen kinderarbeid.

  Meer weten
     Energieprijzen niet enkel een enorme uitdaging in België, maar ook in de landen van de vzw BIS/ACLVB partnerorganisaties!

  Het energiedebat en de prijsstijgingen komen dagelijks aan bod in de Belgische media. Steeds meer mensen komen in de problemen want het leven wordt duurder, maar de lonen stijgen, ondanks de automatische indexering, niet in voldoende mate mee. Maar hoe zit het in de landen van onze partnerorganisaties in Zuid-Afrika, Burundi, Burkina Faso en Senegal?

  Meer weten
     Webinar: uitwisseling van goede praktijken rond gender in een vakbondscontext

  Op 6 december 2021 organiseerde de Beweging van Internationale Solidariteit (BIS) een webinar met haar partnerorganisaties om goede praktijken inzake gender uit te wisselen en te delen.

  Meer weten
     Investeren in zorg om vrouwen meer decente banen te geven

  De gevolgen van de COVID-19-pandemie voor veel mensen en hun middelen van bestaan zijn verwoestend geweest. Het bewijs is duidelijk: het banen- en inkomensverlies is nu bijna vier keer zo groot als tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2009.

  Meer weten
     vzw BIS/ACLVB-partnerorganisaties en COVID-19

  Het belang van sterke sociale dialoog en sociale bescherming, twee essentiële Waardig Werk-pijlers in de strijd tegen COVID-19

  De Internationale Arbeidsorganisatie waarschuwde dat er zonder de nodige garanties voor werknemers die het werk hervatten een tweede golf van infecties zou kunnen ontstaan.

  Meer weten
     Vakbonden in Burundi plaatsen de rechtvaardige transitie inzake het klimaat bovenaan de agenda!

  Cycloon Idai heeft ons er bitter aan herinnerd dat het Zuiden sneller en harder wordt getroffen door klimaatverandering.

  Het mag dan ook niet verbazen dat nu de wereldwijde vakbeweging zich opmaakt voor een rechtvaardige transitie, vooral vakbonden in het Zuiden zich bewust lijken te zijn van de klimaatverandering en haar verwoestende gevolgen op het levensonderhoud van de werknemers.

  Meer weten
     ACLVB stelt de Sustatool voor aan Europese vakbonden!

  Sustainable Development Goals (SDG’s) via sociale dialoog op de werkvloer introduceren komt een stap dichterbij met de hulp van de Sustatool.

  Op 28-29 maart organiseerde het European Trade Union Institute (ETUI) een gespecialiseerde opleiding in Antwerpen, met als thema: “Vakbonden implementeren de SDG’s in Europa”. Een twintigtal vakbonden vanuit gans Europa kwamen samen om van elkaar te leren door goede praktijken uit te wisselen.

  Meer weten
     Zorgeloze zomers voor informele werknemers?

  De grote vakantie ligt voor zowat allen achter de rug. Hopelijk genoot je van welverdiende rust, en kwam je vakantiegeld goed van pas.

  We weten allen dat ons huidig stelsel met recht op vakantie met dit welkome financiële extraatje er is dankzij de jarenlange inspanningen van de vakbonden. De historische rol van de vakbonden wordt weerspiegeld in het paritair beheer door werkgevers en werknemers van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, één van de instellingen van de Belgische sociale zekerheid.

  Meer weten
     Het Belgische middenveld roept op voor een wereldwijde loonsverhoging

  Elk jaar organiseert het Internationaal Vakverbond (IVV) op 7 oktober de Internationale Dag voor Waardig Werk. Dit jaar slaan de leden van het Belgisch Platform Waardig Werk de handen in elkaar onder de slogan “End corporate greed: The World Needs a Pay Rise”, “Stop de hebzucht van bedrijven. De wereld heeft een loonsverhoging nodig”.

  Meer weten

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart