Dienstencheques (PC 322.01): Sociaal akkoord op de helling!

02/03/2020 - 17u

Door verdeeldheid onder de werkgevers staat het sociaal akkoord op de helling.

Op 3 februari van dit jaar werd eindelijk een voorstel van protocolakkoord getekend voor de sector dienstencheques. Na maanden van acties en onderhandelingen konden we dit eindelijk aan onze achterban voorleggen. Dat hierop gemengd zou gereageerd worden, wisten we. Maar toch werd het voorstel door alle vakbonden goedgekeurd. Onenigheid tussen de werkgevers gooit echter roet in het eten. De zoveelste slag in het gezicht van de duizenden werknemers in de sector.

Federgon, de koepel van werkgevers in de sector dienstencheques, stuurde vrijdag een bericht naar de leden van het paritair comité met de boodschap dat de werkgevers ‘nog niet klaar zijn om het akkoord te tekenen.’ Blijkbaar gaat het over één bepaalde passage in het akkoord, namelijk over de arbeidsduurvermindering. Vanaf 2021 zouden we paal en perk willen stellen aan de constructies waarbij de werkgevers een valse arbeidsduurvermindering toepassen om zo onterecht RSZ-kortingen op te strijken.

Een aantal dienstenchequebedrijven voerden de afgelopen jaren een arbeidsduurvermindering door. Voor de meeste huishoudhulpen was de arbeidsduurvermindering  zuiver theoretisch; zij werken immers doorgaans niet voltijds. De werkgevers strijken daarentegen wel voor al deze werknemers RSZ-verminderingen op. Miljoenen euro’s gingen hierdoor al verloren en een verdere uitbreiding van dit systeem in de sector zou de kost naar meerdere honderden miljoenen kunnen opdrijven.

Als vakbonden hameren we nu al twee jaar op dit misbruik van RSZ-middelen. Het beheerscomité van de RSZ, met vertegenwoordigers van werkgevers en vakbond, volgt ons hierin. Werkgevers en vakbonden hadden zich in het sectorakkoord geëngageerd om dit probleem op sectorniveau aan te pakken. Dat kan door de uurlonen te koppelen aan de 38-urige werkweek.

Vandaag zouden de verschillende cao’s getekend worden. Dit was echter buiten enkele leden van Federgon gerekend, met name Trixxo en het Poetsbureau. Zij houden de ondertekening van de cao’s nu tegen omwille van de regeling rond arbeidsduurvermindering. De verdeeldheid binnen de werkgeversorganisatie dreigt nu nogmaals de huishoudhulpen een broodnodige loonsverhoging te ontzeggen.

Dat Federgon zich nu laat gijzelen betreuren wij enorm. Voor ons is het akkoord dat voorgelegd is aan de achterban één en ondeelbaar en moet het zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Zo niet, zijn nieuwe acties niet uit te sluiten.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart