Vakbonden vragen kandidaten om zich in te zetten voor een socialer Europa

02/04/2019 - 10u

Europese verkiezingen van 26 mei

Maandag 1 april kwamen meer dan 200 vakbondsmensen samen in het Europees Economisch en Sociaal Comité om te discussiëren met de belangrijkste Belgische kandidaten voor de Europese verkiezingen. Georganiseerd door de drie vakbonden was dit forum een ​​gelegenheid om onze eisen te stellen voor een Europa dat meer respect heeft voor werknemers en hun rechten.

Luca Visentini, secretaris-generaal van het Europees Vakverbond EVV, presenteerde eerst de eisen van de Europese vakbonden voor de verkiezingen en legde uit wat de inzet voor de werknemers was. Na een eerste debat met de kandidaten vroegen twee ACLVB-afgevaardigden uit de financiële sector om Europese maatregelen die de uitdagingen op het gebied van digitalisering en intra-Europese delokalisering het hoofd kunnen bieden. Ten slotte stelde Olivier Valentin, Nationaal Secretaris van ACLVB, concrete manieren voor waardoor er door de toekomstige parlementsleden beter rekening zou gehouden kunnen worden met de vakbondseisen tijdens hun volgende mandaat.

Inzet van de Europese verkiezingen

Op 26 mei zullen, naast de regionale en federale verkiezingen, de Europese verkiezingen plaatsvinden. De groeiende populariteit van eurosceptische en extreemrechtse partijen in heel Europa suggereert dat verkiezingen kunnen leiden tot een verschuiving naar rechts in de samenstelling van het Europees Parlement.

Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de vooruitgang van het sociaal Europa. Zo stemde 80% van de leden van de drie meest rechtse groepen in de vergaderzaal en toegeschreven aan een toename van de stemintenties, tegen het voorstel om een ​​Europese arbeidsautoriteit in te stellen om sociale dumping te bestrijden, en 60 % stemde tegen de herziening van de detacheringsrichtlijn.

Hoewel een aantal wetgevingsvoorstellen ter verbetering van de rechten van werknemers reeds voor de verkiezingen zijn afgerond, zal het cruciaal zijn om in de volgende zittingsperiode het sociale Europa verder op te bouwen en verder te gaan op het momentum dat er kwam door het Europees Sociaal Handvest.

Daarom organiseerden de Belgische vakbonden op maandag 1 april een forum met de kandidaten voor de Europese verkiezingen van de MR, Open-Vld, Groen, Ecolo, CdH, Cd&v, Sp.a en PS. Tijdens het forum konden de afgevaardigden zich positioneren op de verzoeken van de vakbonden voor de volgende zittingsperiode en om de getuigenissen en vragen van de deelnemers te beantwoorden.

Getuigenis

Bart Van Canegem (ACLVB-afgevaardigde KBC)

“Binnen de KBC groep stellen we vast dat de laatste jaren behoorlijk wat werk verschuift (men noemt dit nearshoring..) naar onze vestigingen in (vooral) Tsjechië (Brno). De motivatie waarom het management dit doet is pure kostenbesparing op menselijk kapitaal. Hetzelfde werk kan men in  de Oost-Europese vestigingen blijkbaar aan de helft van de prijs doen (dixit ons management).

Dit gaat ten koste van de tewerkstelling binnen de moederbank KBC (Vlaanderen). Hieraan gekoppeld merken we dat de medewerkers in de vestigingen naar waar ge-nearshored wordt (Tsjechië als meest concrete voorbeeld), vaststellen dat ze hetzelfde werk moeten doen maar aanzienlijk minder betaald worden dan de ‘Vlaamse’ medewerker van de moederbank KBC.

In die context volgende vragen/bemerkingen:

 1.  hoe zien de politici de rol van de EOR want in de praktijk merken we dat de moederbank zich beperkt tot het geven van informatie en het (mondjesmaat) vragen om advies. Bovendien valt dikwijls de bemerking van het management “dat elke vestiging zelf verantwoordelijk is voor maatregelen rond nearshoring en ook de organisatie van het werk aldaar”. Dit is ons inziens het ontlopen van een verpletterende verantwoordelijkheid van de moederbank (in casu KBC) voor wat betreft de maatschappelijke gevolgen van de nearshoring. Hieraan gekoppeld vragen we ons ook af wat de intenties zijn van de Europese politici met betrekking tot sociale en fiscale harmonisaties van de arbeidswetgeving over de verschillende lidstaten heen ?
 2. de digitalisering wordt meestal als excuus gebruikt om werk te verschuiven naar goedkopere vestigingen . De eerste slachtoffers hiervan zijn de ‘oudere werknemers’ (50+). Zij voelen zich uitgerangeerd maar moeten tegelijkertijd ‘langer’ aan de slag door het beleid van overheden (oa de druk van de Europese Commissie met name via het Europees Semester!!) die niet langer systemen van ‘vroegtijdig pensioen’ willen financieren. Wat is hier het antwoord van de verschillende politieke fracties en wat zijn hun concrete ideeën om hier een sociaal verantwoord Europees beleid rond te voeren ? “

10 engagementen voor een meer rechtvaardig Europa voor werknemers

Samen met het EVV hebben ACLVB, ACV en ABVV een lijst met 10 engagementen opgesteld, opgesplitst in concrete voorstellen, waarop kandidaten de kans hebben gekregen hun mening te geven en zich ertoe verbinden te respecteren indien zij worden gekozen:

 1. Voor een echt sociaal Europa
 2. Voor kwaliteitsbanen
 3. Voor een sterke sociale dialoog en een versterking van collectieve onderhandelingen
 4. Voor een effectieve bestrijding van sociale dumping
 5. De democratie in het bedrijfsleven verbeteren
 6. Voor een fiscaal beleid dat staten de ruimte geeft om in de toekomst te investeren
 7. Voor een ambitieuze Europese begroting die investeert in een rechtvaardige overgang
 8. Voor een internationaal, progressief en duurzaam handels- en ontwikkelingsbeleid
 9. Voor een rechtvaardiger migratiebeleid
 10. Voor een ambitieus Europees fiscaal beleid

In samenwerking met de ngo Votewatch is tijdens de vorige zittingsperiode een transparantieoefening uitgevoerd. Een rapport met een samenvatting van de stemmen van EP-leden over verschillende verzoeken van vakbonden tussen 2014 en 2019 werd gepresenteerd. Een soortgelijk rapport zal gepresenteerd worden aan het einde van hun mandaat in 2024 om te analyseren of zij in hun stemmingen de toezeggingen naleven die ze aan de vakbonden op maandag hebben gedaan.

Europese actie op 26 april

Om druk te blijven uit oefenen op de kandidaten bij de Europese verkiezingen en op de staatshoofden om te werken aan een Europa dat meer verenigd is en meer respect toont voor de werknemers en hun rechten, organiseren de Belgische vakbonden op vrijdag 26 april samen met het EVV een Europese actie. Dit in aanwezigheid van vakbondsdelegaties uit heel Europa.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart