banner-blokker.jpg

Blokker negeerde alarmsignalen, 302 banen in gevaar

07/02/2017 - 14u

De Nederlandse huishoud- en woonwarenketen Blokker wil 69 van de 190 filialen in ons land schrappen. Een derde van de 900 Belgische werknemers - waaronder heel wat met meer dan 25 jaar dienst - dreigt daardoor zijn job te verliezen. Op een bijzondere ondernemingsraad werd de intentie tot sluiting van de geviseerde winkels aangekondigd.

Tegenvallende cijfers tijdens de jongste vijf jaar vormen de aanleiding voor de drastische ingreep. Blokker heeft het over een grote omzetdaling, een daling of slechts beperkte groei van de marktsegmenten waarin het actief is, bedrijfskosten die niet in lijn zijn met de omzet en een negatief bedrijfsresultaat.

Cijfers waarover de vakbonden in de ondernemingsraad bij Blokker overigens meermaals hun bezorgdheid hebben geuit!

Eric Vuchelen, Bestendig Secretaris ACLVB: "Blokker heeft talloze jaren nagelaten te investeren in winkels, personeel en het hele internetgebeuren. Het heeft daardoor de bal volledig misgeslagen, alle waarschuwingen van de werknemersafgevaardigden ten spijt. Zeer jammer dat het personeel daar nu moet voor opdraaien."

Het Masterplan dat Blokker eind 2016 opstelde, met onder meer de vernieuwing van het productassortiment, een facelift van de winkels en de introductie van het concept van online bestelpunten in de winkels, kwam schromelijk te laat.

Blokker belooft er alles te zullen aan doen om de sociale impact van deze collectieve ontslagronde in te perken. ACLVB zal er op toezien dat het bedrijf woord houdt en laat geen inspanning onbenut voor de getroffen werknemers.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart