Eindelijk een akkoord bij SportsDirect

29/09/2017 - 12u

Op donderdag 28 september heeft de ACLVB een akkoord met de directie ondertekend. Daarin wordt een belangrijke stap gezet voor het behoud van de tewerkstelling bij SportsDirect en dat tot eind 2019. Die werkgelegenheidsgarantie voor de komende 27 maanden betekent een geruststelling voor alle personeelsleden.

De directie had gisteren een vergadering met de vakbonden belegd om de onderhandelingen te hervatten. Tot grote verbazing van iedereen was enkel de Liberale Vakbond daarop aanwezig, de socialistische en christelijke vakbonden zijn niet op de uitnodiging ingegaan.

Zoals bekend had het personeel op zaterdag 23 september lucht gegeven aan zijn ongenoegen door 22 SportsDirect-winkels gesloten te houden.

De ACLVB was vastberaden tot een akkoord te komen om het voltallige personeel gerust te stellen.

  • Er zal geen enkele prestatie van opzegtermijn langer dan de helft van de totale wettelijke duur van de opzegtermijn zijn, met een plafond van 3 maanden.
  • In geval van stopzetting van de activiteiten van een winkel zal elke werknemer in dienst worden gehouden met de vraag tot herplaatsing in een winkel naar diens keuze en met behoud van het contractueel regime, de functie en de contractuele voorwaarden.
  • Garantie dat het herlokaliseren van het personeel van de getroffen winkels niet zal meegeteld worden in de berekeningen omtrent rendabiliteit en basisbezetting van de winkel waar het personeel naartoe gaat.
  • De werknemers zullen zelfs een overplaatsing voorafgaandelijk kunnen uitproberen waarbij ze een tiental dagen zullen kunnen presteren in twee winkels van hun keuze.
  • De communicatie zowel over de cijfers als over het functioneren van de onderneming zal regelmatig overgemaakt worden.
  • De invoering van een mobiliteitsplan voor de verbetering van aspecten zoals woon-werkafstand. 

De directie engageert zich tot het verderzetten van de debatten omtrent het commercieel beleid en het voortbestaan van de winkels in de Ondernemingsraad.
Ze heeft ook bevestigd dat het mogelijk aantal sluitingen tot 31/12/2018 zal beperkt worden tot maximum twee winkels.

De ACLVB gaat vandaag in de verschillende winkels langs om dit akkoord aan het personeel voor te stellen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart