Sportsdirect sluit 8 winkels in 1 jaar tijd en binnenkort volgt een negende … Kuurne

31/07/2017 - 11u

De werknemers gruwen van de leugens van de directie! Sportsdirect sluit winkels onder het voorwendsel dat ze niet rendabel zijn. Een leugen!

Sedert januari 2017 heeft de directie de toekenning van uren per eenheid verminderd voor een betere rendabiliteit. Op 23 mei verkondigde de directie aan het personeel dat, rekening houdend met de inspanningen op het vlak van het beheer van de uren, de situatie van de winkels verbeterd was en dat er geen winkels in het gedrang zouden komen als gevolg van problemen met de rendabiliteit. Een opvolging van de toestand zou binnen 6 maanden gebeuren.

We zijn nauwelijks 2 maanden verder en Sportsdirect kondigt de sluiting aan van de winkel in Kuurne en die in Nijvel.

De Belgische werknemers hebben het gevoel de marionetten te zijn van de bestuurders in Engeland. In België is er immers enkel een HR-directeur die het personeel aanwerft en ontslaat. Die directeur voert enkel de bevelen uit die hij uit Engeland ontvangt. Een mooi model dus waarbij enkel rekening wordt gehouden met de middelen en niet de mensen die nochtans integraal deel uitmaken van deze middelen. De werknemers worden gezien als pionnen op een schaakbord.

Ondanks alle inspanningen van de werknemers heeft Sportsdirect er niet de minste moeite mee om winkels te blijven sluiten! De jaarbalans van Sportsdirect is nochtans sedert jaren positief. Sedert maanden al hekelt ACLVB de managementpraktijken bij Sportsdirect. Het lijkt er op dat Engeland de Belgische markt niet kent. De sluitingen vallen verrassend genoeg samen met het einde van de huurovereenkomst en niet met de slechte rendabiliteit!

Maandenlang al vragen de ACLVB-vertegenwoordigers transparantie rond de rendabiliteit van elke winkel en het algemene beleid. Er komt geen antwoord of enkel maar een vaag dan wel onvolledig antwoord. ACLVB betreurt dit gebrek aan sociaal overleg.

ACLVB vraagt aan de directie een buitengewone ondernemingsraad.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart