29 oktober 2021: wereldactiedag voor de zorg

29/10/2021 - 14u

Nog steeds heeft de bevolking wereldwijd af te rekenen met covid-19. Miljoenen medewerkers uit de gezondheids- en zorgsector blijven intussen het beste van zichzelf geven, vaak in erbarmelijke omstandigheden.

De gezondheidscrisis heeft de decennia aan onderinvestering in de openbare gezondheids- en zorgstelsels blootgelegd. Ze heeft ook de structurele ongelijkheden bij aanwerving aangetoond, waarmee heel wat mensen geconfronteerd werden.

”Het personeelstekort brengt de kwaliteit van onze dienstverlening in gevaar. We zijn onderbetaald, kreunen onder de werklast en moeten dikwijls werken boven onze mogelijkheden. […] Ondanks alle moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden, blijft de kwaliteit van de gezondheidszorg voor ons een prioriteit en we zetten ons in om die te vrijwaren.”

Lebohang Bulelwa Dywili, gediplomeerd verpleegster, Zuid-Afrika

Daarom is voor vrijdag 29 oktober 2021 een wereldwijde actiedag voor de zorg uitgeroepen, een gezamenlijk initiatief van het Internationaal Vakverbond (IVV), Public Services International (PSI), UNI Global Union, Education International (EI), International Domestic Workers Federation (IDWF) en Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO).

De eisen met het oog op investeringen in de sector van de gezondheid en de zorg:

  • Zorgen voor hoogwaardige, betaalbare en toegankelijke openbare gezondheids- en zorgstelsels voor iedereen
  • Verbetering van de lonen en arbeidsomstandigheden om fatsoenlijke banen mogelijk te maken
  • Zorgen voor sociale bescherming en toegang tot beroepsopleiding
  • Invoering van beleidsvormen ter bevordering van gendergelijkheid
  • Het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen voor alle personeelsleden waarborgen

Klik voor meer info (Engels)

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart