De Lijn: verzoeningsvergadering leverde helaas niets op

07/05/2018 - 17u

De Liberale Vakbond betreurt dat de directie op de verzoeningsvergadering koppig voet bij stuk hield en zich opnieuw niet bereid toonde om haar plan van reorganisatie bij te sturen. Dit hadden de 3 vakbonden nochtans uitdrukkelijk gevraagd met de gemeenschappelijke nota  van 7 maart laatstleden.

Zoals bekend worden met de reorganisatie “De Lijn 2020” een kleine 300 jobs geschrapt bij de bedienden. Inmiddels is het overduidelijk geworden dat deze ‘ingreep’ ook een negatieve impact zal hebben op de dagelijkse werking binnen exploitatie. In de huidige stand van zaken stelt de ACLVB vast dat er onvoldoende elementen - laat staan garanties - op tafel liggen om de onderhandelingen ‘ten gronde’ op te starten.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart