Sociale vrede is noodzakelijk voor ontwikkeling

30/08/2017 - 13u

Van 29 augustus tot 1 september komen de vakbonden uit de voedingsindustrie (maar ook de landbouw, het hotelwezen, de horeca en het toerisme) samen voor hun 27ste wereldcongres. ACLVB neemt hier aan deel.

Nu de mondialisering steeds sneller gaat en allesomvattender wordt, is ook de voedingsketen mondialer geworden. Dit stelt een aantal menselijke en syndicale uitdagingen op het vlak van  arbeidsomstandigheden, rechten en sociaal overleg. Als syndicalisten willen we open en opbouwende collectieve onderhandelingen, zowel in de bedrijven als op de verschillende arbeidsplaatsen. Hoe zit dat echter in een multinational ? Wat met de producten die verwerkt worden, maar waarvan we niet weten of ze gemaakt zijn onder waardige arbeidsomstandigheden ? Hoe zit het met kinderarbeid, het klimaat, seksistisch geweld op de werkplek, de effectieve gelijkheid van huishoudelijke werknemers, migranten of onzekere arbeidsovereenkomsten door de digitale economie?

Tijdens de openingszitting wezen de sprekers, zowel vakbondsverantwoordelijken als politici, op de opkomst van sociale ongelijkheid, extremisme, maar ook de noodzaak om proactieve en verantwoordelijke vakbonden te hebben op alle niveaus.

Omdat vrede en ontwikkeling in de wereld gebaseerd is op sociale vrede, moeten we gecoördineerde syndicale antwoorden en werkmiddelen vinden voor een sterke en levendige beweging. Een sectorale aanpak op wereldvlak heeft nut en brengt meerwaarde. De volgende dagen worden 4 thema’s aangesneden : waardig werk (goed betaalde, waardige en stabiele jobs met de nodige rechten), veilige en gezonde arbeidsplaatsen, gelijkheid en diversiteit en tot slot een democratisch en progressief beleid.

Globalisering is niet alleen een groot probleem, het is vooral een kwestie van rechten en insluiting van iedereen.

Bij ACLVB zijn wij ons volledig bewust van en verantwoordelijk voor onze vakbondvisie in de voedingsindustrie, de horeca en de groene sectoren: minder kabaal en meer dialoog ... ook wereldwijd! 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart