aclvb-banner_successieerfenisrecht-1.jpg

Wij maken ook werk van jouw erfenis

Jong of oud; werknemer, werkzoekende of gepensioneerde: op een dag worden we allemaal geconfronteerd met een sterfgeval of stellen we ons vragen bij onze eigen nalatenschap. Wie zijn mijn erfgenamen? In hoeverre kan een huwelijk, testament of schenking daar verandering in brengen? Wie moet ik contacteren bij een sterfgeval en wat zal er op mij afkomen aan administratieve verplichtingen? En hoe zit het juist met de erf- en successiebelastingen?

570x420_0000_successieerfenisrechten-2018_09_25_7621.jpg

Persoonlijk advies over erfenis- en successierechten

Het is een feit dat je via internet en andere kanalen een massa aan informatie kan vinden over erfenisrechten en successierechten. Meer en meer stellen we bij de ACLVB echter vast dat hoe ruimer het aanbod, hoe onzekerder mensen met vragen zich soms voelen. Op zo’n moment is het fijn dat je terechtkan bij een vertrouwde omgeving, zoals de ACLVB, voor correcte informatie of begeleiding.

Het overlijden van mijn schoonvader kwam zeer onverwacht, mijn man en ik waren er ondersteboven van. Gelukkig konden we op dat moment niet enkel bij onze dichte familie en vrienden terecht, maar ook bij onze vakbond. De ACLVB heeft ons een helder overzicht gegeven van alle praktische aspecten en heeft ons op weg gezet om de juiste instanties te contacteren.

Farah
570x420_0001_successieerfenisrechten-2018_09_25_7457.jpg

Erfbelasting, testament: juridische en fiscale begrippen omzetten in mensentaal

Na een individueel gesprek zullen we de verdere mogelijkheden overlopen voor de afhandeling van je dossier, eventueel met doorverwijzing naar de juiste instanties zoals een notaris, bank, belastingdienst of advocaat. Zijn er nog zaken onduidelijk? Wij staan altijd voor je klaar om juridische en fiscale begrippen om te zetten in mensentaal.

Het plotse overlijden van mijn schoolvriendin heeft me wakker geschud. Misschien moest ik toch ook maar eens mijn nalatenschap regelen. Ik heb 1 dochter en 2 stiefzonen, hoe zit dat dan? Ze doen bij de ACLVB natuurlijk niet het werk van een notaris, maar ze hebben wel duidelijk in kaart gebracht hoe de wetgeving in elkaar zit en waarvoor ik moest opletten.

Brigitte

Wat kan de ACLVB voor jou doen?

Bij ons kan je terecht voor:

Erfrecht

 • Antwoorden op basisvragen: wie zijn wettelijke erfgenamen, maar ook wat is de impact van het huwelijksstelsel?
 • Juridische begeleiding bij een sterfgeval: wie moet gecontacteerd worden, hoe verkrijg je de nalatenschap?

 

Successierecht

 • Toelichting omtrent de erf- en successiebelasting.
 • Begeleiding bij het invullen van de aangifte nalatenschap.

Is de vakbond wel iets voor jou?

Doe de test en win een overnachting voor twee personen in een luxe hotel in de Ardennen.

FAQ

Mijn vader is overleden. Kan ik als oudste kind zelf de administratie afhandelen? Naast mij zijn er nog erfgenamen: mijn vaders nieuwe echtgenote waarmee hij een huwelijkscontract heeft afgesloten en de minderjarige kinderen van mijn vooroverleden broer.

Wanneer een familielid overlijdt komen daar heel wat formaliteiten bij kijken. Mits de nodige tijd en moeite kan je als erfgenaam zeer veel van deze administratie zelf afhandelen, maar soms is de tussenkomst van een notaris verplicht.

Een voorbeeld van een te vervullen formaliteit is het deblokkeren van de bankrekening(en) van de overledene. Hiervoor is een document nodig waarop alle wettelijke erfgenamen worden vermeld. Dit kan zelf opgevraagd worden bij het registratiekantoor, en dan spreekt men over een attest van erfopvolging.

In sommige gevallen mag het registratiekantoor een dergelijk attest echter niet afleveren, bijvoorbeeld wanneer er onder de erfgenamen minderjarige kinderen zijn, of de overledene een huwelijkscontract had afgesloten. In deze (en andere) gevallen zal je een notaris moeten raadplegen die dit document opmaakt, ook wel een akte van erfopvolging genoemd.

Ik ben single zonder kinderen. Kan ik mijn hele vermogen nalaten aan een goed doel?

In principe heeft iedereen het recht om een wilsbeschikking te uiten en op die manier af te wijken van het wettelijk erfrecht. Het is zelfs zo dat, wanneer er geen wettelijke erfgenamen zouden zijn én geen wilsbeschikking, de nalatenschap in handen valt van de Staat.

Er zijn echter enkele wettelijke erfgenamen die te allen tijde recht hebben op een deel van de nalatenschap, de zogenaamde reservataire erfgenamen.

Sinds 1 september 2018 behoren de ouders van de overledene (indien de overledene geen kinderen heeft en er geen schenkingen/legaten werden verricht aan de echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de overledene) niet meer tot deze groep van reservataire erfgenamen. Dus zelfs wanneer de ouders van een single zonder kinderen nog in leven zouden zijn, kan hij of zij effectief het hele vermogen nalaten aan een goed doel. De wet voorziet hierin één uitzondering, namelijk wanneer de ouder(s) behoeftig zou(den) zijn. In dat geval heeft de behoeftige ouder recht op een onderhoudsvordering.

Mijn oom heeft mij opgenomen in zijn testament en heeft mij zijn vermogen, een appartement aan zee, nagelaten. Moet ik deze nalatenschap aanvaarden?

In principe is de keuze om een nalatenschap al dan niet te aanvaarden een keuze die elke handelingsbekwame erfgenaam zelf kan maken. Bepaalde groepen van personen worden door de wetgever echter niet als handelingsbekwaam beschouwd, bijvoorbeeld minderjarige erfgenamen, gefailleerden, enzovoort.

Volgens het erfrecht zijn er 3 keuzemogelijkheden voor elke erfgenaam: de nalatenschap zuiver aanvaarden, de nalatenschap verwerpen, of de nalatenschap aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

- Bij een zuivere aanvaarding zal de volledige nalatenschap vanaf dat moment deel uitmaken van je eigen vermogen. Dat kan risicovol zijn. Indien er schulden in de nalatenschap zitten, draai jij daar zelf voor op met jouw eigen vermogen.

- Door de verwerping ben je geen erfgenaam meer, en wordt de volgende in rangorde aangesproken.

- Een derde optie is de mogelijkheid om een nalatenschap te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Hierdoor blijft de nalatenschap een apart vermogen dat zich niet vermengt met jouw vermogen. De notaris zal een beschrijving maken van alle activa en passiva uit de nalatenschap. Schulden van de nalatenschap zullen dus vereffend worden met activa uit de nalatenschap, en enkel wanneer er een positief saldo is, zal dat aan de erfgenaam toekomen. 

Het is belangrijk om de erfkeuze goed te overwegen en je goed te informeren over alle gevolgen die er bestaan. Bij de ACLVB ben je hiervoor aan het juiste adres!

Wil jij ook werk maken van jouw erfenis?

De ACLVB staat altijd voor je klaar met persoonlijk advies op maat van jouw situatie.

Word lid

Wij maken als vakbond ook werk van jouw ...

 • banners590x300_0009_digitaleondersteuning-2018_09_25_7800_1.jpg

  Digitale ondersteuning

  Heb jij het vaak moeilijk met alles wat het ons gemakkelijker zou moeten maken? Wij maken je wegwijs in de digitale wereld van vandaag. Zodat je niet meer het gevoel moet hebben dat je voortdurend verloren loopt. 

 • banners590x300_0003_rechtenplichtenhuurder-2018_09_18_7180_2.jpg

  Rechten als huurder of verhuurder

  Wie doet of moet wat? Wat zegt de wet en wat leert de praktijk? Als (ver)huurder van alles op de hoogte zijn, is niet altijd gemakkelijk. Onze experts helpen je verder en weten steeds waar jij aan het juiste adres bent. 

 • banners590x300_0002_samenlevingsvormen-2018_09_18_6850_1.jpg

  Samenlevingsvorm

  Klaar om samen de stap te zetten? Maar welke richting uit? Samenwonen? Feitelijk of wettelijk? Trouwen? Kopen of huren? Beslissingen met soms verregaande gevolgen. Maakt de fiscus het jullie niet altijd gemakkelijker, wij hopelijk wel.

 • banners590x300_0010_bijverdienste-2018_09_26_7902_1.jpg

  Bijverdienste

  Hoeveel mag je bijverdienen en wat brengt het op? Hou het gezond, zorg dat jij of je naasten uiteindelijk geen (te) hoge prijs betalen. Misschien brengt de perfecte bijverdienste meer op dan enkel geld? 

 • banners590x300_0007_grensarbeid-2018_09_18_7040_1.jpg

  Grensarbeid

  Grenzen zijn er om overschreden te worden. Of je nu naar het buitenland gaat werken, of vanuit het buitenland komt werken, wij weten waar de grens ligt tussen wat wel of niet in jouw voordeel speelt.

 • banners590x300_0004_premies-tegemoetkomingen-2018_09_25_7672_1.jpg

  Premies en tegemoetkomingen

  Je moet er de energie maar voor hebben, om uit te zoeken welke premies en tegemoetkomingen er allemaal zijn, letterlijk en figuurlijk! Bang van verandering? Misschien niet als je weet hoeveel steun je daarvoor kan krijgen. 

 • banners590x300_0006_loopbaan-2018_09_25_7361_1.jpg

  Loopbaan

  Wat met je toekomst? Twijfel je over wat je écht wil? Geld versus goesting. Nu versus later. Rustiger? Of net uitdagender? We gaan samen op zoek naar de juiste balans en brengen vaart in je loopbaan.

 • banners590x300_0008_fiscaliteit-2018_09_26_8120_1.jpg

  Fiscaliteit

  Is het aangeven van je belastingen voor jou een zware belasting? Wij kunnen je helpen met het correct invullen van je belastingbrief en andere fiscale administratie. Als echte Belg wil je immers nooit te veel betalen.

 • banners590x300_0005_mobiliteit-2018_09_26_8035_1.jpg

  Mobiliteit

  Hoe mobiel ben jij in je mobiliteit? Win je nog geld door tijd te winnen? Of wegen die paar minuten niet op tegen de voordelen en premies die je anders krijgt? En wat met de mobiliteit van je gezin? Beweegt daar nog iets?