aclvb-banner_premies-tegemoetkomingen-1.jpg

Wij maken ook werk van al jouw premies

Er zijn verschillende situaties waarin je recht kan hebben op premies. Maar welke zijn dat juist? En hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Terecht dat je hier meer informatie over wil opzoeken. De ACLVB is de perfecte patner om je hierbij te helpen!

570x420_0006_premies-tegemoetkomingen-2018_09_25_7781.jpg

Premies, maar dan gemakkelijk gemaakt

"Had ik maar eerder geweten van die tegemoetkoming!" - In onze dagelijkse werking stellen we meer en meer vast dat mensen recht hebben op premies waarvan ze niet op de hoogte zijn. Of ze hebben er al over gehoord, maar weten niet bij welke dienst ze hiervoor terechtkunnen of welke documenten ze moeten voorleggen. Vaak kijken ze ook op tegen de administratieve poespas; ze hebben al genoeg beslommeringen aan het hoofd.

 

Mijn vriend en ik plannen een verbouwing. Onze woning een beetje comfortabeler maken, energiezuiniger ook. Maar zal ons spaarvarkentje toereikend zijn? Morgen ga ik alvast langs bij de consulent van de ACLVB, even informeren welke tegemoetkomingen de overheid voor ons in petto heeft.

Franky
570x420_0007_premies-tegemoetkomingen-2018_09_25_7672.jpg

Eerste hulp bij premies en tegemoetkomingen

De ACLVB legt je helder uit welke premies er zijn, wat de voorwaarden zijn om recht te hebben op een premie, hoe je die premie kan aanvragen en wat het verdere verloop is van de procedure. Indien je dat wenst, kunnen wij je ook duidelijk maken hoe je in beroep kan gaan tegen de beslissing van de bevoegde instantie.

Tot nu toe hadden we geen recht op een studietoelage voor onze kinderen. Mijn man verloor twee maanden geleden zijn werk. Bij de ACLVB hebben ze me uitgelegd dat de Dienst School- en Studietoelagen het vermoedelijke inkomen van dit jaar kan gebruiken - in plaats van ons inkomen op het laatste aanslagbiljet – als basis voor de berekening van ons gezinsinkomen. Dank u voor de tip ACLVB!

Karen

Wat kan de ACLVB voor jou doen?

Wij verlenen je basisinformatie over de volgende premies:

 • Inkomensgerelateerde kinderopvang: in heel wat opvangdiensten wordt een opvangprijs gevraagd op basis van het inkomen van de ouders, waarbij een attest inkomenstarief moet worden afgeleverd.
 • School- en studietoelagen: kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs en HBO5 verpleegkunde.
 • Vlaamse sociale bescherming: personen die gedurende een lange periode veel zorg nodig hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden een zorgbudget aanvragen.
 • Verhoogde verzekeringstegemoetkoming: voorkeurtarief voor de terugbetaling van geneeskundige verzorging waarbij de personen tevens in aanmerking kunnen komen voor een aantal afgeleide rechten.
 • Aanmoedigingspremie: de onderbrekingsuitkering van de federale overheid bij opname tijdskrediet en thematisch verlof kan onder bepaalde voorwaarden worden aangevuld met een aanmoedigingspremie.
 • Gemeentelijke mantelzorgpremie: een mantelzorger kan, mits de voorwaarden vervuld zijn, recht hebben op een mantelzorgpremie.
 • Vlaamse renovatiepremie: kan aangevraagd worden voor algemene renovatiewerken aan het huis.
 • Vlaamse verbeteringspremie: voor wie zijn woning wil verbeteren omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet, of wil uitbreiden om overbewoning te verhelpen.
 • Vlaamse aanpassingspremie: voor 65-plussers die hun woning willen aanpassen aan de noden die horen bij het ouder worden.
 • Premies voor rationeel energiegebruik (REG): voor wie renoveert met het oog op het energie-efficiënter maken van de woning.

Is de vakbond wel iets voor jou?

Doe de test en win een overnachting voor twee personen in een luxe hotel in de Ardennen.

FAQ

Kan ik de Vlaamse renovatiepremie combineren met de Vlaamse verbeteringspremie?

Indien je voor je woning een renovatiepremie hebt ontvangen, kan je voor diezelfde woning gedurende 10 jaar geen verbeteringspremie aanvragen. Hierop is één uitzondering: je kan een verbeteringspremie ontvangen om overbewoning tegen te gaan. Het moet wel gaan om facturen die nog niet zijn gebruikt om de renovatiepremie aan te vragen.

Indien je voor je woning reeds verbeteringspremies hebt ontvangen, kan je nog steeds aanspraak maken op de renovatiepremie. De verbeteringspremies die je de voorbije drie jaar voor je woning hebt aangevraagd, zullen in mindering gebracht worden van de renovatiepremie.

Ik heb 4 kinderen, namelijk een dochter van 6 jaar, een tweeling van 4 jaar en een zoon van 1 jaar. Bij de inkomensgerelateerde kinderopvang zou er een korting zijn vanaf het tweede kind. Hoeveel bedraagt mijn korting exact?

Je hebt inderdaad recht op een korting op voorwaarde dat de drie kinderen je effectief ten laste zijn, dit wil zeggen dat je financieel verantwoordelijk bent voor hen. Daarnaast is het niet vereist dat de kinderen allemaal naar de opvang gaan. Er werd wel een leeftijdsvoorwaarde ingevoerd: de kinderen tellen enkel mee tot en met het jaar waarin ze 12 worden.

Je zal automatisch een korting krijgen van 3,23 euro vanaf het tweede kind. Voor meerlingen is er bovendien een extra korting voorzien van 3,23 euro.

Concreet zal je recht hebben op een korting van 12,92 euro (3,23 euro voor het 2dekind; 3,23 euro voor het 3dekind; 3,23 euro voor het 4dekind en 3,23 euro voor de tweeling).

Ik heb recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming waardoor ik ook recht zou hebben op een verwarmingstoelage. Mijn volwassen zoon met een eigen inkomen woont bij mij in. Hoe vraag ik deze toelage aan?

Je neemt contact op met het OCMW van je gemeente binnen de 60 dagen na levering van de huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas. Het OCMW gaat op basis van een sociaal onderzoek na of alle voorwaarden vervuld zijn (inkomsten of rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming, brandstof voor individueel gebruik, prijs is hoger dan de drempelwaarde, leveringsadres is de hoofdverblijfplaats).

Bij je aanvraag zullen ook bewijsstukken toegevoegd moeten worden:

 • voor alle aanvragen: een kopie van de leveringsfactuur of –bon (bij meerdere woongelegenheden in één gebouw vraag je aan de beheerder of eigenaar een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft) en de identiteitskaart;
 • voor gerechtigden met verhoogde tegemoetkoming: het OCMW gaat via een informaticatoepassing na of er recht is op de verhoogde tegemoetkoming. Het kan ook zijn dat de gegevens bij de FOD Financiën opgevraagd worden. Bij gebrek aan gegevens over het inkomen wordt aan de aanvrager gevraagd zelf het bewijs te leveren.

Let op: aangezien je inwonende zoon een eigen inkomen heeft, zal het inkomen van je huishouden mogelijk te hoog zijn om recht te hebben op een verwarmingstoelage.

Wil jij ook werk maken van jouw premies?

De ACLVB staat altijd voor je klaar met persoonlijk advies op maat van jouw situatie.

Word lid

Wij maken als vakbond ook werk van jouw ...

 • banners590x300_0009_digitaleondersteuning-2018_09_25_7800_1.jpg

  Digitale ondersteuning

  Heb jij het vaak moeilijk met alles wat het ons gemakkelijker zou moeten maken? Wij maken je wegwijs in de digitale wereld van vandaag. Zodat je niet meer het gevoel moet hebben dat je voortdurend verloren loopt. 

 • banners590x300_0003_rechtenplichtenhuurder-2018_09_18_7180_2.jpg

  Rechten als huurder of verhuurder

  Wie doet of moet wat? Wat zegt de wet en wat leert de praktijk? Als (ver)huurder van alles op de hoogte zijn, is niet altijd gemakkelijk. Onze experts helpen je verder en weten steeds waar jij aan het juiste adres bent. 

 • banners590x300_0002_samenlevingsvormen-2018_09_18_6850_1.jpg

  Samenlevingsvorm

  Klaar om samen de stap te zetten? Maar welke richting uit? Samenwonen? Feitelijk of wettelijk? Trouwen? Kopen of huren? Beslissingen met soms verregaande gevolgen. Maakt de fiscus het jullie niet altijd gemakkelijker, wij hopelijk wel.

 • banners590x300_0010_bijverdienste-2018_09_26_7902_1.jpg

  Bijverdienste

  Hoeveel mag je bijverdienen en wat brengt het op? Hou het gezond, zorg dat jij of je naasten uiteindelijk geen (te) hoge prijs betalen. Misschien brengt de perfecte bijverdienste meer op dan enkel geld? 

 • banners590x300_0000_successieerfenisrechten-2018_09_25_7457_1.jpg

  Erfenis

  Erfenis- en successierechten komen zelden ter sprake op een gepast moment. Dus staan we altijd voor je klaar. Ook als je proactief de verdeling van je nalatenschap wil bekijken. Beter vroeg dan nooit.

 • banners590x300_0007_grensarbeid-2018_09_18_7040_1.jpg

  Grensarbeid

  Grenzen zijn er om overschreden te worden. Of je nu naar het buitenland gaat werken, of vanuit het buitenland komt werken, wij weten waar de grens ligt tussen wat wel of niet in jouw voordeel speelt.

 • banners590x300_0006_loopbaan-2018_09_25_7361_1.jpg

  Loopbaan

  Wat met je toekomst? Twijfel je over wat je écht wil? Geld versus goesting. Nu versus later. Rustiger? Of net uitdagender? We gaan samen op zoek naar de juiste balans en brengen vaart in je loopbaan.

 • banners590x300_0008_fiscaliteit-2018_09_26_8120_1.jpg

  Fiscaliteit

  Is het aangeven van je belastingen voor jou een zware belasting? Wij kunnen je helpen met het correct invullen van je belastingbrief en andere fiscale administratie. Als echte Belg wil je immers nooit te veel betalen.

 • banners590x300_0005_mobiliteit-2018_09_26_8035_1.jpg

  Mobiliteit

  Hoe mobiel ben jij in je mobiliteit? Win je nog geld door tijd te winnen? Of wegen die paar minuten niet op tegen de voordelen en premies die je anders krijgt? En wat met de mobiliteit van je gezin? Beweegt daar nog iets?