aclvb-banner_samenlevingsvormen-1.jpg

Wij maken ook werk van jouw samenlevingsvorm

Eindelijk ga je samenwonen! Dit is best een grote stap, die ook verschillende keuzes met zich meebrengt. Welke samenlevingsvorm kies je, ga je iets huren of toch liever iets kopen... Elke keuze heeft gevolgen, maar het is niet altijd eenvoudig om deze gevolgen op voorhand goed in te schatten. Daarom is de ACLVB er voor jou.

570x420_0002_samenlevingsvormen-inzetweb.jpg

Verschillende samenlevingsvormen in België

Er zijn drie soorten samenlevingsvormen in België: gehuwd zijn, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen. Elk van deze samenlevingsvormen heeft een invloed op de samenwoners, maar hoe start je zo’n samenleving op? Welke rechten en plichten ontstaan er ten opzichte van elkaar én ten opzichte van anderen? Wat zijn de gevolgen van de gekozen samenlevingsvorm op andere aspecten van het leven zoals het huren of kopen van een woning, je werkloosheiduitkering of pensioen, je belastingaangifte en zelfs je nalatenschap?

Ik stap volgend jaar in het huwelijksbootje. Nadat ik bij de ACLVB mijn licht heb opgestoken, heb ik nu een overzicht van de verschillende huwelijksstelsels en welke gevolgen deze kunnen hebben. Nu heb ik een klare kijk en kan ik de juiste vragen stellen aan mijn notaris!

Tobias (29)
570x420_0003_samenlevingsvormen-2018_09_18_6853.jpg

Welke manier van samenwonen werkt voor jou?

Het is essentieel om over al deze vragen goed na te denken vóór je een beslissing neemt. Zo word je niet geconfronteerd met onaangename verrassingen tijdens het samenwonen of wanneer dit tot een einde komt. Gelukkig kan de ACLVB je bij deze materie ondersteunen! Zit je met vragen over de samenlevingsvormen en welke impact ze hebben op jouw situatie, neem dan contact op met een van de ACLVB-kantoren.

Ook bij het beëindigen van een huwelijk of een wettelijke/feitelijke samenleving komen er verschillende regels en procedures kijken. De ACLVB maakt je wegwijs in de formaliteiten hiervan.

Mijn partner doet soms aankopen op afbetaling ten behoeve van ons gezin. Dankzij de ACLVB weet ik nu dat ook ik als wettelijke samenwoner hiervoor aansprakelijk kan zijn, maar niet wanneer deze buitensporig zouden zijn. Ik ben opgelucht dat ik deze informatie heb gekregen en zal dit nu verder bespreken met mijn partner.

Samira (25)

Wat kan de ACLVB voor jou doen?

Hier kunnen wij je mee helpen:

 • Begrijpelijke en up-to-date informatie aanbieden over de verschillen tussen de drie samenlevingsvormen: gehuwd zijn (ook de verschillende huwelijksstelsels), wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen.
 • Leden wegwijs maken in de bestaande reglementering met het oog op het opstarten, wijzigen of beëindigen van een samenlevingsvorm. Ook het overlopen van verschillende stappen binnen de procedure tot echtscheiding valt hieronder.
 • Informatie met een persoonlijke aanpak. Na een individuele infosessie heb je misschien een beslissing genomen over jouw verdere toekomst. Je wenst bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst op te stellen of een huwelijkscontract af te sluiten, je wil de samenleving beëindigen of je wenst eenvermogensplanning op te starten…
 • In sommige gevallen zullen wij je doorverwijzen naar de bevoegde persoon zoals een notaris, advocaat of bemiddelaar, maar niet zonder je eerst nog wat extra tips mee te geven ter voorbereiding op die volgende stap!

Is de vakbond wel iets voor jou?

Doe de test en win een overnachting voor twee personen in een luxe hotel in de Ardennen.

FAQ

Mijn echtscheiding is nog niet afgerond. Kan ik ondertussen al wettelijk samenwonen met iemand anders?

Neen, dat kan niet. Alleen meerderjarigen die niet getrouwd zijn en nog niet wettelijk samenwonen, kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen. Je kan immers maar met één persoon tegelijk wettelijk samenwonen.

Voor een overzicht van de verschillende gevolgen die feitelijk of wettelijk samenwonen met zich meebrengt, alsook het verloop van een echtscheiding of beëindiging van een andere samenlevingsvorm, kan je terecht bij de ACLVB.

Mijn vriendin wil trouwen. Kan ik het huis dat ik van mijn vader gekregen heb buiten het huwelijk houden?

Ja; enkel wanneer je trouwt onder het stelsel van algemene gemeenschap van goederen wordt dit gekregen goed gemeenschappelijk. Wanneer je trouwt zonder huwelijkscontract (het wettelijk stelsel) dan blijven alle voorhuwelijkse goederen eigen. Wanneer je trouwt onder het stelsel scheiding van goederen dan blijven ook de inkomsten die je zou verwerven uit het verhuren van deze woning, eigen vermogen.

Opgelet! Door een huwelijk aan te gaan wordt er wel een extra beschermd erfrecht gecreëerd voor de langstlevende echtgenoot, met inbegrip van vruchtgebruik op je eigen vermogen. Welke aanvullingen of beperkingen mogelijk zijn via een huwelijkscontract, kan in een individueel onderhoud met de ACLVB-kennisbeheerder besproken worden.

Ik heb gehoord dat het huwelijksvermogensrecht gewijzigd is op 1 september 2018. Heeft dit gevolgen voor mijn huwelijk dat afgesloten werd in 2010?

Het is inderdaad zo dat de nieuwe bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht in werking zijn getreden op 1 september 2018. Deze zijn onmiddellijk van toepassing op alle huwelijken gesloten vanaf die dag, alsook op huwelijken waarvan het huwelijksstelsel wordt gewijzigd (en het vorige wordt ontbonden).

Voor echtgenoten die reeds gehuwd waren vóór 1 september 2018 heeft de wet overgangsmaatregelen ingevoerd. Enkele voorbeelden:

- De nieuwe regels kunnen geen afbreuk doen aan de rechtsgeldige bepalingen in een huwelijkscontract dat dateert van vóór 1 september 2018.

- De nieuwe regels over het statuut en de waardebepaling van de beroepsgoederen, de vergoeding voor schade- en arbeidsongevallen, de individuele levensverzekering e.a., zijn slechts van toepassing op goederen verkregen vanaf 1 september 2018. 

Voor een overzicht van alle overgangsmaatregelen die op jouw situatie van toepassing zijn, kan je terecht bij jouw ACLVB-kantoor!

Mijn partner heeft een dure televisie op afbetaling gekocht. Heeft deze aankoop gevolgen voor mij?

De gekozen samenlevingsvorm en de soort schuld bepalen de mate van aansprakelijkheid van de partner die deze schuld niet heeft aangegaan. Het Burgerlijk Wetboek somt een reeks gemeenschappelijke schulden op, zoals bijvoorbeeld schulden ten behoeve van de huishouding en van de opvoeding van de kinderen. Echtgenoten die gekozen hebben voor een stelsel van zuivere scheiding van goederen, kennen geen gemeenschappelijk vermogen, en dus ook geen gemeenschappelijke schulden. Toch zullen ook deze echtgenoten moeten bijdragen aan de schulden aangegaan ten behoeve van het gezin, in verhouding tot hun inkomen, ook al werden de schulden door de andere echtgenoot aangegaan. Voor andere of buitensporige uitgaven geldt deze aansprakelijkheid niet. Hierover zal de rechter oordelen.

Feitelijk samenwonenden hebben geen plichten tegenover elkaar. Bijgevolg kan je dus niet aangesproken worden voor aankopen en de daarbij horende schulden van degene met wie je feitelijk samenwoont.

Opgelet! Zelfs al moet je niet instaan voor de schuld, dan nog kan deze gevolgen hebben voor jou. Schuldeisers mogen er immers van uitgaan dat de schuldenaar de eigenaar is van alle goederen die hij in zijn bezit heeft. Een gerechtsdeurwaarder kan dus beslag leggen op de inboedel die zich in de woning bevindt waar de schuldenaar woont, en dus ook op de goederen van de andere samenwonende(n). Een revindicatieprocedure kan opgestart worden bij de beslagrechter, maar dit is niet evident en je moet ook wel effectief kunnen bewijzen dat bepaalde goederen van jou zijn.

Voor een overzicht van de verschillende soorten schulden per samenlevingsvorm, kan je bij jouw ACLVB-kantoor terecht!

Wil jij ook werk maken van jouw samenlevingsvorm?

De ACLVB staat altijd voor je klaar met persoonlijk advies op maat van jouw situatie.

Word lid

Wij maken als vakbond ook werk van jouw ...

 • banners590x300_0009_digitaleondersteuning-2018_09_25_7800_1.jpg

  Digitale ondersteuning

  Heb jij het vaak moeilijk met alles wat het ons gemakkelijker zou moeten maken? Wij maken je wegwijs in de digitale wereld van vandaag. Zodat je niet meer het gevoel moet hebben dat je voortdurend verloren loopt. 

 • banners590x300_0003_rechtenplichtenhuurder-2018_09_18_7180_2.jpg

  Rechten als huurder of verhuurder

  Wie doet of moet wat? Wat zegt de wet en wat leert de praktijk? Als (ver)huurder van alles op de hoogte zijn, is niet altijd gemakkelijk. Onze experts helpen je verder en weten steeds waar jij aan het juiste adres bent. 

 • banners590x300_0010_bijverdienste-2018_09_26_7902_1.jpg

  Bijverdienste

  Hoeveel mag je bijverdienen en wat brengt het op? Hou het gezond, zorg dat jij of je naasten uiteindelijk geen (te) hoge prijs betalen. Misschien brengt de perfecte bijverdienste meer op dan enkel geld? 

 • banners590x300_0000_successieerfenisrechten-2018_09_25_7457_1.jpg

  Erfenis

  Erfenis- en successierechten komen zelden ter sprake op een gepast moment. Dus staan we altijd voor je klaar. Ook als je proactief de verdeling van je nalatenschap wil bekijken. Beter vroeg dan nooit.

 • banners590x300_0007_grensarbeid-2018_09_18_7040_1.jpg

  Grensarbeid

  Grenzen zijn er om overschreden te worden. Of je nu naar het buitenland gaat werken, of vanuit het buitenland komt werken, wij weten waar de grens ligt tussen wat wel of niet in jouw voordeel speelt.

 • banners590x300_0004_premies-tegemoetkomingen-2018_09_25_7672_1.jpg

  Premies en tegemoetkomingen

  Je moet er de energie maar voor hebben, om uit te zoeken welke premies en tegemoetkomingen er allemaal zijn, letterlijk en figuurlijk! Bang van verandering? Misschien niet als je weet hoeveel steun je daarvoor kan krijgen. 

 • banners590x300_0006_loopbaan-2018_09_25_7361_1.jpg

  Loopbaan

  Wat met je toekomst? Twijfel je over wat je écht wil? Geld versus goesting. Nu versus later. Rustiger? Of net uitdagender? We gaan samen op zoek naar de juiste balans en brengen vaart in je loopbaan.

 • banners590x300_0008_fiscaliteit-2018_09_26_8120_1.jpg

  Fiscaliteit

  Is het aangeven van je belastingen voor jou een zware belasting? Wij kunnen je helpen met het correct invullen van je belastingbrief en andere fiscale administratie. Als echte Belg wil je immers nooit te veel betalen.

 • banners590x300_0005_mobiliteit-2018_09_26_8035_1.jpg

  Mobiliteit

  Hoe mobiel ben jij in je mobiliteit? Win je nog geld door tijd te winnen? Of wegen die paar minuten niet op tegen de voordelen en premies die je anders krijgt? En wat met de mobiliteit van je gezin? Beweegt daar nog iets?