PC 200 - Autokeuringssector : Persbericht

25/03/2020 - 09u

Typisch Belgisch : Werknemers in de autokeuringssector worden tijdens de coronacrisis anders behandeld in de verschillende gewesten

Wij betreuren enerzijds de houding van de overheid die zich niet uitspreekt over de sluiting van de sector en de beslissing overlaat aan de werkgevers, en anderzijds de houding van de werkgevers van de sector die hierover geen overlegde en gecoördineerde beslissing nemen. Momenteel is de autokeuring gesloten in de drie gewesten, maar de maatregelen over de vergoeding van de werknemers verschillen naargelang van de bedrijven. 
 
Wij maken ons zorgen over de (gedeeltelijke) heropening van de dienst die in Vlaanderen wordt aangekondigd vanaf volgende maandag, zonder enig overleg met de vakbonden. Wij begrijpen de logica achter die beslissing niet. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft besloten dat de inspectie- en keuringssector van cruciaal belang is…

Tot op heden is er geen versoepeling van de maatregelen die in België werden genomen omtrent het coronavirus en de technische keuring behoort volgens ons niet tot de levensnoodzakelijke diensten en behoeften die op korte en middellange termijn moeten worden verzekerd. De werknemers van deze sector worden duidelijk blootgesteld aan het risico op besmetting. De weigering van de drie gewesten om zich op elkaar af te stemmen is bijna onzinnig te noemen, gezien de nationale maatregelen die door de Regering worden opgelegd.

Wij betreuren eveneens dat onze brieven waarin we oproepen tot sociaal overleg onbeantwoord blijven. De regionalisering van de bevoegdheden over de technische keuring en het rijbewijs kan het einde van een overlegde sociale dialoog die gunstig was voor de sector niet rechtvaardigen. De huidige Covid-19-epidemie kan evenmin rechtvaardigen dat de werknemers in gevaar worden gebracht ondanks de gezondheidsvoorschriften. Er moet dringend een gecoördineerd sociaal overleg plaatsvinden, zowel op nationaal als op gewestelijk vlak, om te voorkomen dat voorzorgsmaatregelen en loonmodaliteiten in neerwaartse zin worden gelijkgeschakeld.
Wij vragen een gezamenlijke en gecoördineerde beslissing van de voogdijoverheden voor de sluiting van deze sector en een gemeenschappelijk federaal overleg met de verschillende werkgevers in de sector om uiteindelijk over een gemeenschappelijke basis voor de vergoedingsvoorwaarden te beschikken.Cet iObject n’existe pas dans cette langue.

 
 
 
 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart