PC 200 - Geen akkoord over coronamaatregelen

30/04/2020 - 14u

Het PC 200 heeft vergaderd over mogelijke Coronamaatregelen.

 Binnen dit paritair comité hebben intussen 20.000 bedrijven een beroep gedaan op economische werkloosheid voor in totaal 140.000 werknemers, d.w.z. bijna 1 op 3. De sector wordt zodoende zwaar getroffen door de coronacrisis, met grote verschillen weliswaar al naar gelang de uitgeoefende activiteiten. 

De vergadering resulteerde in een gezamenlijke verklaring die jullie reeds ontvingen.
https://www.aclvb.be/nl/aanvullend-pc/aanvullend-pc-bedienden/artikels/pc-200-generieke-gids?_ga=2.183290598.1124922013.1588060537-31441623.1574426657 
Deze verklaring is gebaseerd op de tekst van de Groep van 10 en verwijst naar de Generieke Gids. Wetende dat het PC 200 bestaat uit ondernemingen met zeer diverse activiteiten en omvang was het moeilijk daar nog eens specifieke sectorale maatregelen aan toe te voegen. We hopen dat er op bedrijfsniveau voldoende ruimte bestaat voor de sociale dialoog, zodat de terugkeer naar het werk onder optimale omstandigheden (qua veiligheid) kan gebeuren.

Het andere punt van discussie had betrekking op de beloning van de werknemers en de verschillende mogelijke gelijkstellingen. We kregen een duidelijk en definitief NJET op onze eisen van de werkgevers. We moeten er dus rekening mee houden dat, tenzij er een overeenkomst op bedrijfsniveau wordt gesloten, dit gevolgen zal hebben voor de werknemers die verschillende dagen in economische werkloosheid werden gezet.  

Meer bepaald, wat betreft: 

- Jaarlijkse premie
Ter herinnering, deze premie wordt tegelijk met het loon van juni uitbetaald. Het bedrag (265,12 EUR in juni 2020) wordt betaald pro rato van de werkelijk gewerkte en gelijkgestelde dagen tijdens de referentieperiode die loopt van 01/06/2019 - 31/05/2020. De dagen van economische werkloosheid zullen dus het bedrag van de in 2020 uitbetaalde premie beïnvloeden. 
Let op! Het is mogelijk dat dit bedrag in jouw bedrijf werd omgezet in een gelijkwaardig voordeel.  

- Ecocheques
Elke voltijdse werknemer met een volledige referentieperiode (die loopt van 01/06/2019 - 31/05/2020) heeft recht op 250 EUR aan ecocheques. De betaling van deze ecocheques gebeurt ieder kalenderjaar in de loop van de maand juni. 
Let op! Het is mogelijk dat de toekenning van de ecocheques in jouw bedrijf werd omgezet in een gelijkwaardig voordeel.  

- Eindejaarspremie
Het bedrag van de eindejaarspremie komt overeen met het maandloon van december of de laatste maand in dienst (mits enkele uitzonderingen). De referentieperiode voor de eindejaarspremie loopt van 1 januari tot en met 31 december, tenzij op bedrijfsniveau anders is bepaald, afhankelijk van het tijdstip van uitbetaling van de eindejaarspremie.

De gelijkstelling van de economische werkloosheidsdagen zal nu op bedrijfsniveau moeten worden onderhandeld, zodat de werknemers in de sector niet nog meer te lijden krijgen onder de gevolgen van de coronacrisis. Ik wens jullie alvast veel succes met de onderhandelingen in jullie bedrijf.

Wij zijn er voor jou! Hou het veilig.

 
 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart