Beschermingspremie voor tijdelijk werklozen tewerkgesteld in een gesloten sector

27/05/2021 - 11u

Was u op 1 maart 2021 tewerkgesteld bij een werkgever die op bevel van de overheid moest sluiten door corona? Dan heeft u recht op eenmalige premie van maximaal 780 euro (beschermingspremie) als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u hebt in de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 meer dan 52 volle of halve uitkeringen gekregen als tijdelijk werkloze wegens economische redenen of overmacht (géén medische overmacht);
  • u was op 1 maart 2021 tewerkgesteld bij een werkgever die op bevel van de overheid gesloten is. Werknemers die op 1 maart 2021 tewerkgesteld zijn als kapper of in een niet-medisch contactberoep worden gelijkgesteld met een onderneming of instelling die op 1 maart 2021 verplicht gesloten is;
  • u had op 1 maart 2021 een bruto maandloon van minder dan 2.754,76 euro (het betreft het loon dat in aanmerking wordt genomen om uw daguitkering als tijdelijk werkloze vast te stellen op 1 maart 2021). Voor een vrijwillig deeltijdse werknemer wordt het uurloon omgezet in een fictief voltijds loon, om dan te vergelijken met de loongrens.

De premie bedraagt 780 euro bruto voor de werknemer met een bruto maandloon van hoogstens 2.387,80 euro en wordt geleidelijk verminderd voor lonen tussen 2.387,80 euro en 2.754,76 euro. Als het bruto maandloon hoger is dan 2.754,76 euro, wordt geen premie toegekend.

Wij beschikken niet steeds over de nodige gegevens om te kunnen vaststellen of u op 1 maart 2021 tewerkgesteld was bij een werkgever die op bevel van de overheid moest sluiten.

Indien u meent aan de voorwaarden voor de premie te voldoen, bezorg ons dan het ingevulde en ondertekende formulier “AANVRAAG BESCHERMINGSPREMIE”

Opgelet: Deel II van het formulier moet worden ingevuld door de persoon die op 1 maart 2021 uw werkgever was.

Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd door de RVA, zal ACLVB u de premie uitbetalen.

Opgelet: Mogelijks kreeg u in de loop van de maand mei 2021 de premie reeds automatisch uitbetaald.

Download

Download het formulier “AANVRAAG BESCHERMINGSPREMIE”

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart