banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: schorsing opzeggingstermijnen

30/03/2020 - 13u

Laatste en finale update: 24/06/2020, 14:30


Corona

Deze pagina maakt deel uit van een reeks veelgestelde vragen over Corona en de gevolgen ervan voor werknemers. Lees ook onze FAQ’s over andere onderwerpen. Meer infoOp deze pagina:


Mijn werkgever heeft mij ontslagen mits naleving van een opzegtermijn maar ik ben nu arbeidsongeschikt. Heeft dit een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Ja, uw opzegtermijn zal worden verlengd met de duurtijd van uw arbeidsongeschiktheid. Uw arbeidsrelatie met de werkgever zal dus op een latere datum eindigen.
 

Mijn werkgever heeft mij ontslagen mits naleving van een opzegtermijn maar ik ben nu tijdelijk werkloos wegens overmacht om een andere reden dan de Covid-19-crisis. Heeft dit een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Neen, uw opzegtermijn zal niet worden verlengd met het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 

Mijn werkgever heeft mij ontslagen mits naleving van een opzegtermijn.
Mijn opzegtermijn is gestart voor 01/03/2020. Ik ben/was tijdelijk werkloos wegens overmacht ingevolge de Covid-19-crisis. Heeft dit een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Neen, uw opzegtermijn zal niet worden verlengd met het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de Covid-19-crisis. Het speelt daarbij geen rol of uw opzegtermijn nog loopt op 22/06/2020.
 

Mijn werkgever heeft mij ontslagen mits naleving van een opzegtermijn. Mijn opzegtermijn is gestart op of na 01/03/2020.
Mijn opzegtermijn was niet meer lopende op 22/06/2020. Tijdens de duur van  mijn opzegtermijn was ik evenwel tijdelijk werkloos wegens overmacht ingevolge de Covid-19-crisis. Heeft dit een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Neen, er is geen sprake van een retroactieve schorsing van de al afgelopen opzegtermijn.
 

Mijn werkgever heeft mij ontslagen mits naleving van een opzegtermijn. Mijn opzegtermijn is gestart op of na 01/03/2020 en was nog lopende op 22/06/2020. Ik was in de periode vanaf 13/03/2020 t.e.m. 21/06/2020 tijdelijk werkloos wegens overmacht ingevolge de Covid-19-crisis. Heeft dit een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Neen, uw opzegtermijn zal niet worden verlengd met het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de Covid-19-crisis.
 

Mijn werkgever heeft mij ontslagen mits naleving van een opzegtermijn. Mijn opzegtermijn is gestart op of na 01/03/2020 en was nog lopende op 22/06/2020. Ik was in de periode vanaf 22/06/2020 tot heden tijdelijk werkloos wegens overmacht ingevolge de Covid-19-crisis. Heeft dit een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Ja, uw opzegtermijn wordt verlengd met het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis die zich situeren vanaf 22/06/2020. Uw arbeidsrelatie met de werkgever zal dus op een latere datum eindigen.
 

Mijn werkgever heeft mij ontslagen mits naleving van een opzegtermijn maar ik ben nu tijdelijk werkloos wegens economische redenen. Heeft dit een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Ja, uw opzegtermijn wordt verlengd met het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen. Uw arbeidsrelatie met de werkgever zal dus op een latere datum eindigen.
 

Mijn werkgever heeft mij ontslagen mits naleving van een opzegtermijn. Ik ben arbeidsongeschikt op het moment dat mijn werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen invoert.  Heeft dit in een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Ja, uw opzegtermijn zal worden verlengd met de duurtijd van uw arbeidsongeschiktheid. Uw arbeidsrelatie met de werkgever zal dus op een latere datum eindigen.
 

Ik ben arbeidsongeschikt en mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst beëindigen mits naleving van een opzegtermijn. Is dat mogelijk?

Ja, de werkgever kan uw overeenkomst beëindigen maar de opzegtermijn zal slechts ingaan op het moment dat de schorsing omwille van arbeidsongeschiktheid afgelopen is. De arbeidsongeschiktheid op zich is echter geen geldige reden tot ontslag.
 

Ik ben tijdelijk werkloos wegens overmacht om een andere reden dan de Covid-19-crisis en mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst beëindigen mits naleving van een opzegtermijn. Is dat mogelijk?

Ja, de werkgever kan uw arbeidsovereenkomst beëindigen en de opzegtermijn zal normaal aanvangen.
 

Ik ben tijdelijk werkloos wegens overmacht ingevolge de Covid-19-crisis. Mijn werkgever beëindigde mijn arbeidsovereenkomst  mits naleving van een opzegtermijn voor 22/06/2020. Mijn opzegtermijn is niet gestart voor 01/03/2020 en was nog lopende op 22/06/2020. Was dat mogelijk?

Ja, de werkgever kon uw arbeidsovereenkomst beëindigen en de opzegtermijn kon normaal aanvangen, maar als u tijdelijk werkloos bent ingevolge de Covid-19-crisis zal uw opzegtermijn verlengd worden met het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de Covid-19-crisis die zich situeren vanaf 22/06/2020.
 

Ik ben tijdelijk werkloos wegens overmacht ingevolge de Covid-19-crisis.
Mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst beëindigen mits naleving van een opzegtermijn op of na 22/06/2020. Is dat mogelijk?

Ja, de werkgever kan uw overeenkomst opzeggen, maar de opzegtermijn zal slechts ingaan op het moment dat de schorsing omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis afgelopen is.
 

Ik ben tijdelijk werkloos wegens economische redenen en mijn werkgever wil mijn overeenkomst beëindigen mits naleving van een opzegtermijn. Is dat mogelijk?

Ja, de werkgever kan uw overeenkomst opzeggen maar de opzegtermijn zal slechts ingaan op het moment dat de schorsing omwille van economische redenen afgelopen is.
 

Ik heb zelf mijn ontslag ingediend mits naleving van een opzegtermijn maar ben nu arbeidsongeschikt/tijdelijk werkloos wegens overmacht ingevolge de Covid-19-crisis of om een andere reden dan de Covid-19-crisis of economische redenen. Heeft dit een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Neen, uw opzegtermijn zal normaal doorlopen en wordt dus niet verlengd.
 

Ik ben tijdelijk werkloos wegens economische redenen en wil mijn arbeidsovereenkomst beëindigen. Kan dit?

Ja, tijdens de periode van economische werkloosheid heeft u het recht om op elk ogenblik een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst, met of zonder opzegging.
 

Ik ben arbeidsongeschikt/tijdelijk werkloos wegens overmacht en wil mijn arbeidsovereenkomst beëindigen, mits het presteren van een opzegtermijn. Is dat mogelijk?

Ja, u heeft steeds de mogelijkheid om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen. Uw opzegtermijn zal kunnen aanvangen en normaal doorlopen ook tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart