banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: schorsing opzeggingstermijnen

30/03/2020 - 13u

Corona

Deze pagina maakt deel uit van een reeks veelgestelde vragen over Corona en de gevolgen ervan voor werknemers. Lees ook onze FAQ’s over andere onderwerpen. Meer info



Op deze pagina:


Mijn werkgever heeft mij ontslagen mits naleving van een opzegtermijn maar ben nu arbeidsongeschikt. Heeft dit een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Ja, uw opzegtermijn zal worden verlengd met de duurtijd van uw arbeidsongeschiktheid. Uw arbeidsrelatie met de werkgever zal dus op een latere datum eindigen.
 

Mijn werkgever heeft mij ontslagen mits naleving van een opzegtermijn maar ben nu tijdelijk werkloos wegens overmacht. Heeft dit een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Neen, uw opzegtermijn zal niet worden verlengd met het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 

Mijn werkgever heeft mij ontslagen mits naleving van een opzegtermijn maar ben nu tijdelijke werkloos wegens economische redenen. Heeft dit een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Ja, uw opzegtermijn wordt verlengd met het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen. Uw arbeidsrelatie met de werkgever zal dus op een latere datum eindigen.
 

Mijn werkgever heeft mij ontslagen mits naleving van een opzegtermijn. Ik ben arbeidsongeschikt op het moment dat mijn werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen invoert.  Heeft dit in een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Ja, uw opzegtermijn zal worden verlengd met de duurtijd van uw arbeidsongeschiktheid. Uw arbeidsrelatie met de werkgever zal dus op een latere datum eindigen.
 

Ik ben arbeidsongeschikt en mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst beëindigen mits naleving van een opzegtermijn. Is dat mogelijk?

Ja, de werkgever kan uw overeenkomst beëindigen maar de opzegtermijn zal slechts ingaan op het moment dat de schorsing omwille van arbeidsongeschiktheid afgelopen is. De arbeidsongeschiktheid op zich is echter geen geldige reden tot ontslag.
 

Ik ben tijdelijk werkloos wegens overmacht en mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst beëindigen mits naleving van een opzegtermijn. Is dat mogelijk?

Ja, de werkgever kan uw arbeidsovereenkomst beëindigen en de opzegtermijn zal normaal aanvangen.
 

Ik ben tijdelijk werkloos wegens economische redenen en mijn werkgever wil mijn overeenkomst beëindigen mits naleving van een opzegtermijn. Is dat mogelijk?

Ja, de werkgever kan uw overeenkomst opzeggen maar de opzegtermijn zal slechts ingaan op het moment dat de schorsing omwille van economische redenen afgelopen is.
 

Ik heb zelf mijn ontslag ingediend mits naleving van een opzegtermijn maar ben nu arbeidsongeschikt/tijdelijk werkloos wegens overmacht of economische redenen. Heeft dit een invloed op de duurtijd van mijn opzegtermijn?

Neen, uw opzegtermijn zal normaal doorlopen en wordt dus niet verlengd.
 

Ik ben tijdelijk werkloos wegens economische redenen en wil mijn arbeidsovereenkomst beëindigen. Kan dit?

Ja, tijdens de periode van economische werkloosheid heeft u het recht om op elk ogenblik een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst, met of zonder opzegging.
 

Ik ben arbeidsongeschikt/tijdelijk werkloos wegens overmacht en wil mijn arbeidsovereenkomst beëindigen, mits het presteren van een opzegtermijn. Is dat mogelijk?

Ja, u heeft steeds de mogelijkheid om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen. Uw opzegtermijn zal kunnen aanvangen en normaal doorlopen ook tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart