banner-vaccination.jpg

Laat je je vaccineren? Dan kan je daar binnenkort klein verlet voor krijgen

09/02/2021 - 14u

De sociale partners hebben in de NAR op vrijdag 5 februari 2021 een unaniem positief advies gegeven over het klein verlet voor vaccinatie.

Werknemers kunnen afwezig blijven van het werk met behoud van loon gedurende de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden die de werknemer moet respecteren.

  1. Enerzijds moet de werknemer zijn werkgever onmiddellijk verwittigen van zodra hij weet wanneer de vaccinatie zal plaatsvinden.
  2. Anderzijds mag hij het verlof enkel gebruiken waarvoor het wordt toegekend. Om dit te kunnen bewijzen moet hij, op verzoek van de werkgever, zijn uitnodiging voor vaccinatie, en de bevestiging van zijn afspraak (voor zover deze eenvoudig beschikbaar is), kunnen voorleggen.

De sociale partners onderschrijven hierbij de noodzaak dat de naleving van de privacy van de werknemer moet worden gegarandeerd.

Er wordt tenslotte ook een oproep gedaan aan het sociaal overleg en de solidariteit in de onderneming indien er zich problemen van continuïteit van de onderneming dreigen te stellen. Het is nu wachten tot dit verlof effectief in een wet wordt geconcretiseerd, en tot de vaccinatiecampagne in de vaccinatiecentra effectief van start gaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart