Vanaf het schooljaar 2019– 020: 125 uur opleidingsverlof voor alle Vlaamse werknemers

25/07/2018 - 10u

Op 20 juli heeft de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof goedgekeurd. Tot augustus 2019 geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof. De maatregel van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) gaat van kracht op 1 september 2019.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal elke werknemer in de privésector recht hebben op 125 uur opleidingsverlof. Dit zonder loonverlies. De lessen moeten wel met je loopbaan te maken hebben.

Het nieuwe opleidingsverlof is de opvolger van het betaald educatief verlof. Het nieuwe systeem geeft werknemers uit de privé-sector recht om opleidingen te volgen zonder loonverlies.  Concreet zal elke werknemer vanaf het schooljaar 2019 - 2020 recht hebben op 125 uur opleidingsverlof. De Vlaamse overheid betaalt daarbij de loonkost terug aan de werkgever.

Gert Truyens, Vlaams Gewestsecretaris: “Werknemers versterken zo hun kwaliteiten". Anders dan vroeger moet het wel gaan om arbeidsmarkt- of loopbaangerichte opleidingen.”

Alle goedgekeurde opleidingen zullen raadpleegbaar zijn in een databank.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart